Socialsekreteraren Lars Perssons tog sitt liv på grund av mobbning på jobbet. Nu döms hans chefer för att de borde gjort så mycket mer när det gäller arbetsmiljön. I stället försökte de avskeda honom. Båda cheferna döms till villkorlig dom och böter.

Domen är unik. Det är första gången som den psykosociala arbetsmiljön i prövats i domstol.

– Jag är mycket nöjd med domen. Den är välskriven och välformulerad. Jag hoppas och tror att den kommer att sätta fokus på själen, på den psykosociala arbetsmiljön. Även från Arbetsmiljöverkets sida. Det har varit mycket fokus på maskiner och avsaknad av skydd, säger åklagaren i fallet Åse Schoultz.

Enligt tingsrätten i Östersund har de båda cheferna, socialchefen och enhetschefen där Lars Persson jobbade, känt till ”de uppenbara” riskerna med att han skulle ta sitt liv. Att de inte försökte förhindra det, genom att till exempel omplacera honom gör deras agerande oaktsamt.

Att de i stället drev frågan vidare genom att försöka avskeda honom är grovt vårdslöst, enligt domen.

Lars Persson började må dåligt när hans enhet i Krokoms kommun, som sysslar med missbruksärenden, fick en ny gruppchef hösten 2009. Fram till dess hade det fungerat bra på jobbet. Men den nya chefen och Lars kommer inte överens. Hon är fokuserad på det administrativa, han på det medmänskliga, enligt tingsrättens dom.

Både hans fru och flera kolleger vittnar om hur han mår allt sämre. Och att det har med den nya chefen att göra. En kollega har vittnat om att chefen gör Lars till sitt offer. En annan har uppgett att hon själv är rädd att gå in till henne. Ytterligare en berättar att chefen står utanför Lars arbetsdörr för att se vad han gör.

Kollegerna skriver till slut till arbetsledningen och vädjar om att de ska göra något. Det får socialchefen att tillsätta en mobbningsutredning. Den genomförs av enhetschefen. Den består dock bara av samtal med Lars själv och den gruppchef han känner sig mobbad av.

Utredningen kommer fram till att det inte handlar om mobbning, utan om meningsmotsättningar som ”bör ses som normala företeelser”.

Rätten konstaterar att det är uppenbart att ”mobbningsutredningen utfördes på ett undermåligt sätt”. Och att Lars Persson fick psykologsamtal på företagshälsovården ”inte på något sätt innebär att arbetsgivaren kan avhända sig arbetsmiljöansvar”.

Kommunen går sedan vidare med Lars Persson genom att säga att han inte sköter sitt jobb, och varslar honom om avskedande. Det leder till att han tar sitt liv, konstaterar tingsrätten.

Vad avgjorde fallet?

– Jag hade så övertygande bevisning. Arbetskamrater, läkare, psykologer och inte minst Lars fru, deras vittnesmål avgjorde, säger åklagaren Åse Schoultz.

Straffvärdet för brottet är ett års fängelse. Eftersom de båda cheferna tidigare är ostraffade döms de till villkorlig dom, och 50 000 respektive 23 000 kronor i böter.

Krokoms kommun skriver i ett pressmeddelande att domen inte känns rimlig, och att man vill att domen prövas i högre instans.

Vill du också att domen överklagas för att få ett prejudikat i det här unika fallet?

– Det vill jag inte svara på i dag, säger åklagaren Åse Schoultz.