Bland de tuffaste på mässan i Stockholm för konstnärsdrivna gallerier, Supermarket, var AllArtNow, från Damaskus i Syrien. Just nu går det inte att ordna några utställningar, men de berättade om åren innan protesterna och kriget började, hur de föresatte sig att från noll skapa en publik för samtidskonst – video, performance, installationer, i sin lokal i de äldsta delarna av stan, och även på andra platser: bland annat fick de låna ett stort skyddsrum.

Bilden är hämtad från Nisrine Boukharis hemsida http://nisrineboukhari.com.

Bilden är hämtad från Nisrine Boukharis hemsida http://nisrineboukhari.com.

Målet var att skapa dialog både med besökare som alltså inte hade några förväntningar, och med konstnärer från hela världen – och ambitionerna verkar ha lyckats i bägge riktningarna. Konstnären Nisrine Boukhari berättade livfullt om några av sina installationer, som alla grundar sig i känslan av rotlöshet, till exempel detta olivträd på flykt.

Eftersom galleriets representanter valt att bo kvar i Damaskus ville de  inte prata politik under sitt besök. Men det märkvärdigaste med deras berättelser var ändå hur den konst som för oss kanske framstår som exklusiv kunde bli till direkt berättande i deras mycket mer trängda läge, och fungera som samtalsöppnare.

Därmed representerade AllArtNow en anda som även återfanns hos många andra Supermarket-utställare också från lugnare platser på jorden. Det var en osedvanligt dialogisk konstmässa. Som förhoppningsvis återkommer också nästa år.

AllArtNow

Galleriet grundades i Damaskus 2005, och organiserade samlingsutställningen "Living Spaces" 2009 och 2010. Under oroligheterna i Syrien har de bland annat haft en konstskola, med undervisning via Skype.

Länk till deras hemsida här.