436 000 var arbetslösa i januari. Därmed var arbetslösheten 8,6 procent. Analytikerna hade räknat med 8,3 procent.

Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Antalet sysselsatta ökade med 41 000 på ett år till drygt 4,6 miljoner, men säsongsrensade data visar att trenden för sysselsättningen inte längre är lika positiv.

Antalet anställda ökade med 85 000 mellan januari 2013 och januari 2014. Halva ökningen beror på att 43 000 fler hade ett tillfälligt jobb. 15 procent av alla anställda hade ett tillfälligt jobb i januari.

Nästan två tredjedelar av de tillfälligt anställda är 25 år och äldre. Otrygga jobb är inte bara ett ungdomsproblem.

Sex av tio tillfälligt anställda är kvinnor.

450 000 ungdomar under 25 år var anställda i januari. Hälften av dem hade tillfälliga jobb. Bland unga kvinnor är tillfälliga anställningar vanligast. Sex av tio unga kvinnor och fyra av tio unga män med jobb var tillfälligt anställda i januari.

Antalet arbetslösa ökade med 16 000 på ett år. Siffran är inte statistiskt säkerställd, men klart sämre än väntat. Därmed ökade arbetslösheten från 8,4 till 8,6 procent på ett år.

Siffrorna ska tas med en nypa salt. Orsaken är det var många helgdagar i början av januari. Även under år med färre röda dagar brukar brukar siffrorna för januari vara osäkrare än siffrorna för andra månader.