Regeringen föreslår skärpt kontrollsystem för att minska förekomsten av svartarbete inom byggbranschen.

Bland annat föreslås att den som bedriver byggverksamhet ska föra personalliggare och månatligen skicka den till Skatteverket. Byggherren ska också anmäla verksamma näringsidkare och personer på byggarbetsplatsen till Skatteverket som också ska kunna göra oannonserade kontrollbesök.

Reglerna ska inte gälla om byggherren är en privatperson.