Hon bussade hunden på en våldsam och kraftigt berusad man och slog honom upprepade gånger med sin batong. Nu dömer tingsrätten henne för misshandel till villkorlig dom.

I ett pressmeddelande skriver Stockholms tingsrätt att man gör bedömningen att polisen ”inte befann sig i en situation som innebar trängande fara eller överhängande hot eftersom det inte fanns något som tydde på att mannen skulle attackera henne”.

Hon hade därför inte rätt att använda det våld som hon gjorde.

Inte heller befann sig polisen i en nödvärnssituation som gav henne rätt att bruka våld.

”Genom att låta hunden gå till angrepp och bita mannen och därefter utdela slag med sin batong har polismannen gjort sig skyldig till misshandel”, skriver rätten.

Eftersom kvinnan riskerar att förlora sitt arbete i och med domen ha rätten valt påföljden villkorlig dom.

Åklagaren har beskrivit den misshandlade mannen som ”utåtagerande, humörväxlande och förvirrad”. Han raglade omkring blodig i centrala Stockholm efter att tidigare ha slagit sönder en ruta. Han ska också ha slagit flera personer, vilket han åtalats för.

Men oavsett mannens agerande så var det inte rätt att bemöta honom med så mycket våld som polisen gjorde, anser åklagaren Mats Åhlund. Den filmade händelsen, som fått stor uppmärksamhet efter att ha publicerats på nätet, visar ett ”massivt övervåld”, anser han.

Det anser inte den expert på självskydd som försvaret kallade för att vittna i Stockholms tingsrätt. Han berättade i stället att polisen slog för löst och förklarade att det var därför hon tvingades slå så många gånger.

Medan polisen vittnat om hur hon uppfattat situationen som extremt hotfull och hur hon var säker på att mannen skulle attackera henne så har den misshandlade själv inte tillfört mycket i utredningen.

– Jag kommer inte ihåg vad som har hänt, så jag vet inte vad jag gjort och inte gjort, sade han i rätten.

Det enda han har ett minne av är att polishunden biter honom och att det gör ont.

Rätten skriver i domen att det inte finns något i den filmade sekvensen som tyder på att mannen tänker attackera polisen eller på annat sätt utgjorde ett hot mot henne. Visserligen syns inte om mannen spänner käkarna och nacken som polisen påstått ”men av filmen framgår att han inte rör sig”.

Polisen har sagt att hon uppfattade det som ett hot när mannen sade att han skulle ”spränga gatan”, men rätten konstaterar att mannen är klädd i enbart undertröja och byxor och att varken sprängmedel eller vapen syns. Hans oknutna händer är tomma. ”Han rör sig inte heller framåt utan står med hängande armar”.

Inte heller förhör med två vittnen har gett bilden av att mannen är på väg att attackera polisen. Enligt vittnena var mannen så berusad att han stod och svajade.

Rätten har svårt att se varför polisen valde att beordra mannen att lägga sig på marken. När han inte gjorde som hon sade bussade hon hunden på honom vilket gjorde det omöjligt för honom att lägga sig ned eftersom han försökte att hålla hunden ifrån sig samtidigt som polisen slog honom.

Brottet och domen

• Polisen som slog mannen döms för misshandel av normalgraden. Hon har hela tiden nekat till brott.
• Mannen blev biten i ljumsken av hunden, och fick blåmärken och svullnader av batongslagen.
• Personalansvarsnämnden har tidigare meddelat att polisen riskerar att bli av med arbetet om hon döms för misshandel. Det har vägt in när rätten valt att sätta påföljden till villkorlig dom i stället för fängelse.
• Rätten dömer inte polisen att betala skadestånd till den misshandlade mannen som redan var skadad, bland annat för att han slagit handen genom en ruta.