Först kommer debattartikeln. Sedan kommer förslaget. Så går det till när regeringen talar om vad översynen av Arbetsförmedlingen ska gå ut på.

– Det speglar den hektiska rytmen i politiken, säger Olof Ruin, professor emeritus i statsvetenskap i Stockholm.

Kritiken har annars gått ut på att rytmen inte har varit tillräckligt hektisk. Redan i september talade regeringen om att en utredning ska se över Arbetsförmedlingen. Sedan hände ingenting på fem månader.

Alla väntade på besked om vem eller vilka som ska utreda, en ensam expert eller politiker från de olika partierna i riksdagen, och regeringens direktiv om vad som ska utredas.

Men i dag gick det undan. Först kom de fyra partiledarna i alliansen med en debattartikel som pekar ut fyra områden som ska ses över. Några timmar senare kom ett pressmeddelande som berättar att regeringen har fattat beslut om direktiven.

Och till slut kom direktiven någon gång före klockan 15 på eftermiddagen.

Olof Ruin är expert på utredningsväsendet. Han är kritisk till hur det används och tycker att hela utredningsväsendet har förfallit.

– Det är anpassat till mediesamhället. Politikerna gör sina utspel i medierna för att därmed få poäng. Det som karaktäriserar valåret är snarast att regeringen desarmerar olika frågor genom att tillsätta utredningar, anser han.

Han tycker att ”utredningsväsendets förfall” beror på flera orsaker. Det är för många enmansutredningar och för få breda parlamentariska kommittéer, där partierna i riksdagen är representerade. Utredningarna får för kort tid på sig och regeringen lyssnar bryr sig inte särskilt mycket remissvaren.

Hans kollega i Göteborg, Ulf Bjereld, är inte förvånad över att debattartikeln kommer först och förslaget sedan.

– Nej, det är faktiskt ganska vanligt. Först tas ett politiskt beslut, antingen formellt av regeringen eller informellt av de fyra partiledarna. Sedan går de ut och säger: ”Nu tänker vi göra det här”.

Därmed hinner regeringen först. Så länge det inte finns något förslag äger regeringen nyheten. När direktiven väl är presenteras på regeringens hemsida är nyheten ute till allmän beskådan.