Hotell- och restaurangbranschen kommer att ha 45 000 fler anställda om tio år. Samtidigt lämnar ungefär 40 000 anställda branschen varje år, berättar Hotellrevyn, så rekryteringsbehovet är stort. HRF:s avtalssekreterare Malin Ackholt kommenterar till tidningen att den viktigaste utmaningen för branschen blir att få dem som arbetar där i dag att stanna kvar.