– Att förvaltningsrätten inte har tagit upp a-kassornas återkrav till prövning betyder inte att den arbetslösa behöver betala.
Det säger Johan Gefvert, domare vid förvaltningsrätten i Stockholm.

I ett antal fall har där a-kassan har krävt att arbetslösa ska betala tillbaka ersättning, och de arbetslösa har överklagat, har han funnit att a-kassans beslut inte går att överklaga.

Förvaltningsrättens beslut i de här fallen skulle nämligen ändå inte ha någon rättslig verkan, enligt Johan Gefvert, vars bedömning bygger på en självständig tolkning av ett avgörande i Högsta domstolen förra året.

Johan Gefvert anser inte att han med den bedömningen har berövat de arbetslösa möjligheten att få sin sak prövad, och kanske slippa hela eller delar av skulden.

– Vare sig den enskilde överklagar till förvaltningsrätten och får nej, får sin överklagan avvisad, eller låter bli att överklaga över ­huvud taget, så blir skyldigheten att betala varken större eller mind­re.

I de aktuella avgörandena påpekar Johan Gefvert att a-kassans beslut att kräva tillbaka pengar inte är en ”exekutionstitel”, alltså en rätt att driva in skulden. För att få den rätten måste a-kassan först ansöka hos kronofogden – och om den enskilde motsätter sig skulden krävs ett beslut i allmän domstol. Så länge ett sådant beslut inte finns kan den arbetslösa som är missnöjd med a-kassans beslut helt enkelt låta bli att betala.

Men de flesta människor tycker att skulder är obehagliga och vill inte dra på sig räntor. Ska de strunta i att betala för att få a-kassans beslut prövade i domstol?

– Min roll på domstolen gör att jag inte kan ge råd till enskilda om hur de ska agera, svarar Johan Gefvert. Men jag förstår om man kan uppleva det som obehagligt.

 

Läs också:

Domaren som vägrade döma

A-kassorna och rättssystemet – så funkar det