Antalet arbetslösa ligger still. 380 000 människor var arbetslösa i december, enligt SCB (Statistiska centralbyrån). Därmed var arbetslösheten 7,5 procent.

Antalet sysselsatta ökade med knappt 33 000 till knappt 4,7 miljoner. Ökningen är inte statistiskt säkerställd.

Knappt 4,2 miljoner människor var anställda i december. Av dem var 680 000 tillfälligt anställda, en ökning med 44 000 på ett år. Antalet ökade för fjärde månaden i rad. Mer än var sjunde anställd har ett tillfälligt jobb.

333 000 människor var undersysselsatta i december. De får inte jobba så många timmar som de vill. I den här kategorin finns alla deltidsarbetande som inte får gå upp i heltid. Antalet är oförändrat jämfört med december 2012.

En av tre arbetslösa, noga räknat 123 000, är ungdomar under 25 år. Det innebär att ungdomsarbetslösheten är 20,2 procent. På ett har antalet arbetslösa ungdomar minskat med 10 000. Minskningen är för liten för att vara statistiskt säkerställd.