PengarnaloggaVi vet om det, men vill bara inte låtsas om det. Samhällsekonomin hålls igång av lånade pengar, lånade av privatpersoner och inte av stater. Och snart går det inte längre. Bubbla är för milt uttryckt.

streeck_1404Detta beskriver, väldigt kunnigt och väldigt tekniskt, den tyske samhällsforskaren Wolfgang Streeck i boken Köpt tid. Den demokratiska kapitalismens uppskjutna kris, som har väckt stort uppseende och nu piggt översatts till svenska av Joachim Retzlaff (Daidalos).

Hans viktigaste recept är att göra slut på Eurosamarbetet och ”provisoriskt reparera resterna av nationalstaten”. För att hejda katastrofen – men också för att komma bort ifrån de nyliberala tänkesätten.