3 500 färre utan jobb – men 10 000 fler långtidsarbetslösa. Det visar Arbetsförmedlingen siffror om läget på arbetsmarknaden i december.

Fas 3 ökar snabbt. Antalet deltagare passerade 35 000 i december. Det är en ökning med fem procent på ett år. Allra snabbast ökar antalet ungdomar under 25 år. 585 ungdomar var inskrivna i fas 3 i december – en ökning med 70 procent på ett år.

Hela jobb- och utvecklingsgarantin ökar – en följd av att de långtidsarbetslösa blir fler. Det krävs mer än ett år arbetslöshet för att kvala in i garantin. 104 000 var inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1, fas 2 eller fas 3 i december. Det är 7 000 fler än för ett år sedan.

Samtidigt som det totala antalet arbetslösa minskar skärps uppdelningen i två grupper: de som snabbt går vidare till ett nytt jobb och de som fastnar i arbetslöshet. Mer än var tredje arbetslös har gått utan jobb i minst ett år.

Det totala antalet arbetslösa minskade med runt 3 500 personer eller 0,8 procent. Arbetslösheten minskade från 8,9 till 8,7 procent på ett år. Arbetsförmedlingen räknar med att den utvecklingen ska fortsätta.

– Antalet inskrivna arbetslösa minskar något och det är en utveckling som beräknas fortgå framöver. Utfallet för december visar att inflödet av nya lediga platser ligger kvar på en hög nivå samtidigt som antalet varslade om uppsägning fortsätter att minska, säger Arbetsförmedlingens analyschef Mats Wadman i ett pressmeddelande.

Allt som allt var 411 000 människor arbetslösa i december – 219 000 var öppet arbetslösa och 191 200 deltog i åtgärder. Antalet arbetslösa ungdomar under 25 år minskade med 6 000 till 94 000 i december. Av dem hade 38 000 gått arbetslösa i minst ett halvår och den siffran minskade bara marginellt.

50 000 nya, lediga jobb anmäldes i december – 9 000 fler än i december 2012. 3 300 anställda varslades om uppsägning – 1 400 färre än i december 2012.

Antalet subventionerade jobb ökar. Staten betalade bidrag till 143 000 anställdas löner i december – 8 000 fler än i december 2012.

Gävleborgs län är kvar i topp med en arbetslöshet på tolv procent. Det är ändå en marginell minskning på ett år. Blekinge har Sveriges näst högsta arbetslöshet med 11,7 procent och är dessutom det län där arbetslösheten ökade mest i Sverige under det senaste året.

Uppsala län har den lägsta arbetslösheten i Sverige – 6,1 procent.