Inför riksdagsvalet 2006 präglades den politiska debatten av begreppet ”utanförskap”. Borgerliga företrädare hävdade att arbetslöshetsproblemet underskattades i Sverige och att 1,5 miljoner personer befann sig i utanförskap.

Men det var inte ett helt nytt begrepp som alliansen lanserade.

Redan hösten 2003 introducerade Folkpartiet ”utanförskap” som en synonym för bidragsberoende i en riksdagsmotion som slog fast att: ”Permanent arbetslöshet är lika med permanent utanförskap.”

Året därpå följde partiet upp med rapporten Utanförskapets karta som skulle belysa omfattningen av det utanförskap som man ansåg bredde ut sig i Sverige. När sedan de borgerliga partierna gick ihop i samarbetet Allians för Sverige blev en av deras politiska huvudpunkter att ”bryta utanförskapet”.

Läs Arbetets granskning av hur utanförskapet är oförändrat.