Svenska OS-sponsorer kritiseras. De tar inte ansvar för problemen med mänskliga rättigheter som spelen orsakat i Ryssland, hävdar organisationen Swedwatch.

Varken de svenska huvudsponsorerna för spelen – ATG, Nordea och Vattenfall – eller Sveriges olympiska kommitté (SOK) tar sitt ansvar för att se till att de mänskliga rättigheterna efterlevs, skriver Swedwatch i en rapport om de svenska OS-sponsorernas syn på mänskliga rättigheter.

De svenska OS-sponsorerna bör ta ställning till om sponsringen är förenlig med deras egen policy för mänskliga rättigheter, skriver LO-TCO:s Biståndsnämnd, Swedwatch, samt RFSU och RFSL i dag i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter.

Enligt organisationerna har respekten för de mänskliga rättigheterna i Ryssland försämrats sedan Vladimir Putin återvände som president i maj 2012. Bland annat har begränsningar införts i organisation-, mötes- och yttrandefriheterna. Dessutom har en ny lag gjort det förbjudet att i positiva ordalag tala offentligt om homosexualitet.

Det finns även flera rapporter om att migrantarbetares rättigheter kränkts i samband med OS-byggena i Sotji, skriver organisationerna i debattartikeln.