Visstidsanställningarna ska utredas igen. För tredje gången. Men det är inte ett lagförslag regeringen vill ta fram för att rätta sig efter EU-kommissionens kritik. I stället utreds hur många som får olika visstidsanställningar staplade på varandra. TCO är kritiskt.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson var tydlig när hon i en interpellationsdebatt i veckan förklarade att Sverige inte kommer att ändra lagen om visstidsanställningar trots att vi uppmanats att göra det av EU-kommissionen. Kommissionen anser att möjligheten att stapla tillfälliga anställningar på varandra bryter mot EU:s visstidsdirektiv och hotar därför att dra Sverige inför EU-domstolen.

I ett mejl till kommissionen, som Arbetet tidigare berättat om, förklarade regeringskansliet i september att en ny utredning ska göras i samarbetet med arbetsmarknadens parter, men först i onsdags träffade parterna tjänstemän på Arbetsmarknadsdepartementet för att få information om utredningen.

TCO:s chefsjurist, Samuel Engblom, var inte nöjd med beskedet han fick.

samuelengblom– På plussidan hamnar att det är första gången på sex år som regeringen överhuvudtaget vill prata om frågan med oss, men det är också allt, säger han.

Regeringens undersökning består av en specialkörning från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning, men enligt Samuel Engblom kan en sådan körning inte ge några bättre svar än de tidigare undersökningar som gjorts.

– Den kommer inte att kunna besvara frågan exakt hur stort missbruket är men det är inte heller det viktiga. Det finns redan en färdig promemoria från arbetsmarknadsdepartementet som slår fast att lagen bör ändras och det är vad regeringen borde fokusera på, säger han.

Samuel Engblom är också kritisk till att regeringen inte kunde lämna någon tidsplan om när den nya utredningen ska vara färdig.

– Tyvärr tvingas jag misstänka att det här inte handlar om behovet av mer kunskap utan om att regeringen vill vinna i tid i förhoppning om att EU-kommissionen ska lägga ner frågan.

Kommissionen har tidigare sagt att ett besked om huruvida Sverige ska dras inför domstol skulle komma detta år, men det är tveksamt om det blir så med tanke på att året nu snart är slut. Kommissionen har besvarat mejlet från regeringskansliet, men svaret har hemligstämplats av regeringen.

­­– Vi vet ju tyvärr inte vad det där mejlet innehåller och har inte hört något mer från kommissionen, men om frågan vore nedlagd skulle regeringen inte göra den här utredningen, så vi får se vad som händer, konstaterar Samuel Engblom.

 

Tidigare artiklar:

Otrygga jobb utreds igen

EU-svar om visstider hemligstämplas