WEB_INRIKES

Foto: Henrik Montgomery

Det blir ingen lagändring vad gäller tillfälliga jobb, säger arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

 

EU-kritiken biter inte på regeringen. Det kommer inget lagförslag om att begränsa möjligheten att stapla olika sorters tidsbegränsade anställningar på varandra. Det beskedet gav arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson när hon svarade på frågor från Hillevi Larsson (S).

– Regeringens linje är att de svenska reglerna om visstidsanställningar är förenliga med det så kallade visstidsdirektivets bestämmelser, sa Elisabeth Svantesson.

EU-kommissionen har kritiserat Sverige vid upprepade tillfällen under flera år. Nu hotar kommissionen med att dra Sverige inför EU-domstolen. Regeringens svar till kommissionen går ut på att frågan behöver utredas ett varv till – trots två tidigare utredningar.

De utredningarnas förslag samlar damm i någon byrålåda på Rosenbad.

– Att vi inte har gått vidare med förslagen beror bland annat på att arbetsmarknadens parter har haft vitt skilda uppfattningar avseende om någon ändring behöver göras, förklarade Elisabeth Svantesson.

Hillevi Larsson hänvisade till TCO:s utredning från i somras. Den visar att 65 000 människor har varit anställda på visstid i fem år eller längre. Det är ännu ett skäl att utreda på nytt, enligt Elisabeth Svantesson:

– På senare tid har omfattningen av längre perioder av visstidsanställningar särskilt uppmärksammats i den allmänna debatten. Det är därför angeläget att så långt som möjligt skapa större klarhet runt hur användningen av tidsbegränsade anställningar i Sverige ser ut.

Vad EU tycker om regeringens resonemang får vi inte veta. Regeringen har hemligstämplat EU-kommissions senaste e-brev. Hillevi Larsson ville veta varför.

– Uppgifterna omfattas av utrikessekretess, svarade Elisabeth Svantesson.