Brunnsviks folkhögskolebibliotek som står i containrar utomhus väckte stor uppmärksamhet och försök till räddningsaktioner. Vi får se hur det går. Samtidigt kommer det nya intressanta uppgifter om turerna kring när folkhögskolan gick i putten.

En artikel i Dala-Demokraten slår fast att över elva miljoner försvann ur de bolag som stod för driften av folkhögskolan. De tillföll Moderaternas studieförbund Medborgarskolan för att göra slut på en tvist kring två andra folkhögskolor, som ägdes gemensamt av ABF Nordöstra Storstockholm och Medborgarskolan. Läs artikeln här!

Andra häpnadsväckande analyser av skumma pengaförflyttningar står att läsa i senaste numret av Folkhögskolan (8/2013). Bland annat säger ABF Nordöstra Storstockholms förtroendevalda revisor så här:

– Jag tycker att alla styrelser bör avgå och att den auktoriserade revisorn som godkänt årsredovisningarna borde anmälas till revisorsnämnden.