Författaren och skribenten Anneli Jordahl konstaterar att Dagens Nyheter har skrivit mer om att sprängningen för Citybanan i Stockholm har orsakat skador på stadens kyrkor än om att fem arbetare har dött under arbetets gång.

Hennes korta artikel i Afton­bladet publicerades bara några timmar efter att nyheten har nått oss om att ännu en arbetare har dött i en olycka, denna gång på Ovako Steel i Smedjebacken.

Förvisso har debatten om arbetsolyckor tagit fart under 2013, dels genom ett idogt opinionsarbete av IF Metall, dels genom att oppositionen har satt ökad press på regeringen.

Men regeringens svar, eller uteblivna svar, är beklämmande.

Sett till olyckornas orsak är dock ovilligheten förståelig. Arbetsplatsolyckorna är ett resultat av försämrad anställningstrygghet och en otillräcklig lagstiftning när alltmer av arbetet utförs av underentreprenörer och inhyrda arbetare.

Det är alltså regeringens grundläggande arbetsmarknadspolitik som till stor del står bakom den dystra statistiken med alltfler allvarliga arbetsplatsolyckor.

Det borde vara ett ännu större skäl för politikerna att ta sitt ansvar.

Ingen arbetare, oavsett ursprungsland, ska behöva dö på jobbet på en svensk arbetsplats.Martin Klepke