Talentum avslutade ensidigt förhandlingarna om omorganisering. Och vägrade ta in löntagarkonsult. Dessutom skyllde bolaget de ekonomiska problemen på klubben, vars styrelse avgick med omedelbar verkan.

Mediekoncernen Talentum ger ut flera stora tidskrifter, däribland Affärsvärlden, Arbetarskydd (om arbetsmiljö) och Lag & Avtal (om arbetsrätt). Under hösten har bolaget velat lägga ut åtta redigerartjänster på entreprenad. Under förhandlingarna med klubben om omorganiseringen har ledningen, enligt tidningen Journalisten, bland annat skyllt Talentums ekonomiska problem på just journalistklubben.

Klubben krävde att man skulle ta in en löntagarkonsult i och med nedskärningarna. Talentum vägrade. Facket använde sig av tolkningsföreträdet och konflikten gick upp på central nivå. Tillbaka på lokal nivå igen avslutade bolaget ensidigt förhandlingarna. Klubbstyrelsen har nu avgått med omedelbar verkan, och det är Journalistförbundet centralt som ska förhandla om omorganiseringen lokalt.

Förbundets jurist Katarina Dahlskog har precis skickat en förhandlingsframställan till Talentum, där hon kräver skadestånd för brott mot medbestämmandelagen och utvecklingsavtalet. Hon vill inte säga hur stort beloppet är eftersom ”det kan skada förhandlingarna”.

– Normalt brukar jag inte specificera ett belopp. Men det här är ett speciellt fall och beloppet relativt högt eftersom företaget inte ska komma billigare undan genom att slippa anlita löntagarkonsult, säger hon.

Att en arbetsgivare vägrar ta in löntagarkonsult är enligt Katarina Dahlskog ”ytterst ovanligt”. Förhandlingarna om nedskärningarna sker separat, och har inte inletts än.

Arbetet har sökt Talentums Sverige-vd Aarne Aaktan, men inte fått svar.

Talentum

Talentum Oyj är en finsk mediekoncern. Bolaget har cirka 800 personer anställda i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Ryssland. I Sverige sker verksamheten i det helägda dotterbolaget Talentum Media AB med cirka hundra anställda. Det ger ut Affärsvärlden, Arbetarskydd (om arbetsmiljö), Lag & Avtal, Dagens Media, Konsultguiden, Next Magasin, Ny Teknik och Teknikhistoria.