Företrädare för arbetarfack vill i större utsträckning kvotera föräldraledigheten än tjänstemännens fackliga ledare. Tjänstemännen tycker att det är ganska bra som det är medan arbetarnas företrädare vill knyta mer föräldraledighet till männen.

Det framgår av en undersökning som tidningarna Kollega och Dagens Arbete gjort. De har frågat regionstyrelseordföranden hos Unionen och avdelningsordförandena hos IF Metall, Pappers och GS.

Hos IF Metall finns det starkaste stöd för att större del av föräldraledigheten ska knytas till mannen – 71 procent. De tycker att föräldraledigheten antingen ska delas lika eller vara tredelad. Hos Pappers är motsvarande siffra 51 procent, medan det bland GS avdelningsordförande är 60 procent som vill koppla mer föräldraledighet till fäderna.

Bland Unionens 18 regionstyrelseordföranden vill 39 procent att mer föräldraledighet ska vara vikt åt mannen. Lika stor andel av tjänstemännens valda företrädare tycker det är bra som det är i dag.

Hos IF Metall är 24 procent nöjda med dagens situation och hos Pappers och GS är motsvarande siffror 26 och 40 procent.

I dag är två månader föräldraledighet knuten till var och en av föräldrarna. Resten av tiden kan de välja fritt vem som ska vara ledig med barnen.

De politiska partierna har olika uppfattningar om föräldraförsäkringen.

Moderaterna och Centern tycker att det är bra som det är. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att föräldrarna själva ska bestämma om fördelningen. Folkpartiet vill att en tredje månad ska bindas till pappan.

Vänsterpartiet vill individualisera föräldrapenningen så att halva tiden är knuten till var och en av föräldrarna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill ha en tredelad försäkring, vilket innebär att en tredjedel av tiden är knuten till mamman respektive pappan och den sista tredjedelen får föräldrarna göra som de vill med.

 

Dagens Arbete och Kollega frågade: Tycker du att föräldraförsäkringen ska …

A: delas lika mellan föräldrarna

B: delas i tre lika delar där en del kan överlåtas

C: se ut som i dag

D: ha en annan fördelning?

Och så här tycker företrädarna för de fyra facken:

Unionen:

Dela lika: 11 procent

Tredelad: 28 procent

Som i dag: 39 procent

Annan fördelning: 22 procent

IF Metall:

Dela lika: 30 procent

Tredelad: 41 procent

Som i dag: 24 procent

Annan fördelning: 5 procent

Pappers:

Dela lika: 19 procent

Tredelad: 32 procent

Som i dag: 26 procent

Annan fördelning: 20 procent

GS:

Dela lika: 27 procent

Tredelad: 33 procent

Som i dag: 40 procent