Flera länder har fuskat med rapporteringen till OECD:s stora kartläggning av elevers kunskap i OECD-länderna, det så kallade Pisa-testet, basunerade Dagens Nyheter ut igår.

Om så vore fallet är det mumma för Sveriges alliansregering.

Pisa-testet visar nämligen att svenska 15-åringars kunskaper har rasat sedan alliansen tog makten 2006 i en omfattning som aldrig tidigare har skådats inom OECD.

Men DN:s hårdvinkling är fel.

Pisa-testet har många gånger lyfts fram som ett tydligt bevis på hur Jan Björklunds skola har misslyckats, något som är ett reellt hot mot Sveriges framtida tillväxt och konkurrenskraft.

Med en arbetskraft vars kunskaper redan i tidig ålder hamnat långt efter våra viktigaste konkurrentländer ser framtiden minst sagt dyster ut.

Men det har alltså förekommit fusk i testet, enligt DN, så grova att allt kan ifrågasättas.

På förstasidan låter DN en av rapportförfattarna utdela nådastöten i citatet: ”Resultatet gör att man kan ifrågasätta trovärdigheten i Pisa-undersökningen”.

Allt var fel! Bingo för alliansen! Pisa-testet är ett påhitt!

Men är det verkligen så?

Nej, naturligtvis inte.

Trots att DN, alltså på nyhetsplats och inte på ledarsidan där den politiska färgen normalt ska synas, med mycket fantasi och med ett formidabelt kryssande mellan faktaskären gör sitt bästa för att ifrågasätta Pisa-testet är underlaget synnerligen magert.

Efter att ett antal gånger har sagt att ”flera länder” har fuskat framgår det att de länder som pekas ut är Italien, Slovenien och Förenade Arabemiraten.

”Fusket” ska ha gått till så att svar från skolornas rektorer har duplicerats för att gälla fler skolor än vad som faktiskt har svarat.

Rektorernas svar, alltså.

Det är alltså inte elevernas svar som berörs. Resultatet från de rena kunskapstesterna, alltså de viktiga svaren, består.

Det rektorerna har svarat på är uppgifter om antal pojkar/flickor på skolorna, elevsammansättning med mera.

Fusket” har inte ens syftet att få länderna att framstå som bättre än de är. Däremot har ländernas nationella utbildningsmyndigheter fått in för få svar från rektorerna.

Myndigheterna har då duplicerat en del enkätsvar från rektorer för att komma upp i det svarsantal som stipuleras.

Men elevernas tester består alltså.

Så kvar finns alltså den beska sanningen för Sverige: Svenska elever har rasat till 20:e plats när det gäller matematikkunskaper (fem i topp är Sydkorea, Finland, Schweiz, Japan och Kanada) och svenska elever har rasat till 23:e plats när det gäller naturvetenskap (fem i topp är Finland, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland och Kanada)

Vi är frånsprungna av hela Norden och i stort sett hela Västeuropa.

Det är den sanning som består utifrån de resultat eleverna själva har presterat i Pisatestet.

Dessa dystra siffror påverkas inte av att Förenade Arabemiraten, Slovenien och Italien har lagt en del av rektorernas svar i kopieringsmaskinen.

Naturligtvis är tilltaget inte bra och DN tar tillfället i akt att försöka låta de duplicerade rektorssvaren spilla över i tvivel på elevresultaten och på hela undersökningen.

Försöka duger, men det skulle vara ännu bättre om DN följer den gamla journalistiska principen om att tidningens politiska färg endast ska synas på ledarplats och inte pådyvlas läsaren i kraftigt vinklade nyhetsartiklar. Martin Klepke