Foto: Maja Suslin

Foto: Maja Suslin

Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth svarar på Kommunals kritik mot den statliga myndigheten. Han anser att Kommunal tänker bort arbetsgivarna och vill att Medlingsinstitutet ska höja lönerna mer än arbetsgivarna är beredda att göra.

– Det finns inget som hindrar Kommunal från att sluta avtal med högre lönepåslag än i den konkurrensutsatta sektorn. Det gäller bara att komma överens med en villig arbetsgivare. Däremot kan Kommunal inte begära att Medlingsinstitutet ska medverka till högre lönepåslag. Det skulle ju innebära att staten i form av Medlingsinstitutet tar över ansvaret för lönehöjningens storlek från arbetsgivarna, säger Claes Stråth, som vänder sig mot att Kommunal så starkt koncentrerar sig på Medlingsinstitutet i sin kritik mot att lönerna inte blivit mer jämställda.

Arbetet har tidigare berättat om Kommunals kritik mot Medlingsinstitutet. Den går ut på att myndigheten är ansvarig för att löneskillnaderna mellan män och kvinnor inte minskar. Facket anser att Medlingsinstitutet snävar in sitt uppdrag och arbetar för att industrins normering uttryckt i procent ska gälla för alla andra avtal.

Kommunal vill att regeringen ska se över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins normering blir förenlig med aktiva insatser för att bryta lönediskrimineringen i kvinnodominerade yrken.

Claes Stråth säger att det är regering och riksdag som bestämmer vad Medlingsinstitutet ska göra. Han säger att tillämpning av regler inte ändrats samtidigt som han inte hört någon kritik från regering och riksdag mot hur myndigheten arbetar.

– Om Kommunal vill ändra vårt uppdrag så är det en fråga för politikerna, säger han.

Medlingsinstitutets uppdrag är att verka för en väl fungerande lönebildning och att den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska sätta märket och vara normerande för den övriga arbetsmarknaden. Medlingsinstitutet tillsätter medlare för en förhandling mellan fack och arbetsgivare om någon part varslar om konflikt och i fall då båda parter vill att hjälp av Medlingsinstitutet. Medlarna arbetar då enligt Medlingsinstitutets instruktioner – att industrins löneavtal ska vara normerande.