På måndag kan strejken i skärgårdstrafiken bryta ut. En rad fartyg i Stockholms och Göteborgs skärgård blir då kvar vid kaj.

Den stora stridsfrågan är lönernas konstruktion. I dag sätts de helt med hjälp av tariffer i det centrala avtalet. Utrymmet för individuell lönesättning är obefintligt. Men i årets förhandlingar kräver Almega en övergång till individuella löner, något som Seko säger nej till.

Samma dag har arbetsgivarna varslat om lockout för Sekos medlemmar under de dagar som är tjänstgöringsfria enligt schema, vilket betyder att de får löneavdrag utan att lockouten påverkar trafiken.

Medling förväntas pågå in i det sista.