Mannen som tyckte det var lika bra att låta pojken hoppa har visat på ett ”olämpligt beteende”, anser tingsrätten. Men en varning hade räckt. Nu ligger fallet hos Arbetsdomstolen.

I februari i år hoppar en 16-årige pojke från Afghanistan från andra våningen i ett bostadshus i Gävle. Efter att ha fått avslag på sin asylansökan vill han inte leva längre. Han landar i räddningstjänstens matta och överlever fallet.

Enligt landstingets egen utredning kommer två ambulanser till platsen. En kör dock därifrån eftersom man anser att en bil räcker.

Men en av sjuksköterskorna i den bil som är kvar vill inte köra pojken. Han säger till polisen att pojken inte behöver ambulanstransport. Han gör dock ingen fysisk undersökning av pojken, som också suttit länge i det öppna fönstret i vinternatten. Han hindrar också en person från att ge filtar till pojken.

Innan pojken hade hoppat ska hans kollega, enligt flera vittnen varav en polis, ha sagt: ”Låt honom hoppa, det är ju bara en flykting.”

Till slut blir det polisen som kör pojken till sjukhuset med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård.

I en rapport från en polis som var på plats, och som tidningen Arbetarbladet tagit del av, skriver polisen bland annat.

– Jag som lekman kunde räkna ut att fallet kunde orsaka nackskada, inre skador, kompressioner i ryggen.

I maj blir då båda sjuksköterskorna avskedade. Den ena för rasistiska uttalanden. Den andra för att inte ha utfört det medicinska arbete han skulle ha gjort.

Mannen som anklagas för rasism har stämt landstinget Gävleborg för ogiltigt avskedande. Tingsrätten har nu fattat ett så kallat interimistiskt beslut. Det innebär att mannen får behålla sin anställning med lön tills vidare. Enligt Arbetarbladet är han dock inte i tjänst.

Tingsrätten anser inte att någon kritik riktats mot hans agerande i det medicinska arbetet. Mannen erkänner att han sagt att det inte skulle göra så mycket om pojken hoppade, eftersom det fanns skyddsmatta. Det är visserligen olämpligt beteende enligt tingsrätten. Men inte så allvarligt att han skulle avskedas. En varning och möjlighet till förbättring hade varit mer lämpligt, anser tingsrätten.

Landstinget har överklagat beslutet till Arbetsdomstolen, som ännu inte fattat något beslut.

Fakta

Avsked: När en arbetstagare begått ett grovt fel så kan hen bli avskedad. Det sker omedelbart, det görs ingen utredning om omplacering och vill arbetstagaren få avskedet prövat får hen ingen lön i väntan på dom.