Försäkringskassan har blivit tuffare mot misstänkta bidragsfuskare. De senaste åren har fler personer fällts i domstol och fler utredningar lett till olika åtgärder.

– Vi utvecklar kontinuerligt vår förmåga att leta på rätt ställen efter brister och fel och uppsåtliga brott, säger generaldirektör Dan Eliasson.

Försäkringskassan har skärpt insatserna mot personer som misstänks fuska med socialförsäkringen. Andelen utredningar som leder till åtgärd har ökat från 22 procent 2010 till 27 procent i fjol. Hittills i år är siffran ännu något högre — 29 procent.

Det är också en högre andel som blir fällda i domstol – 27 procent i fjol jämfört med 23 procent 2010.

– Vi har kopplat upp oss bättre mot övriga aktörer inom rättsväsendet och har ett bättre samarbete, framför allt när det gäller grov brottslighet, säger Dan Eliasson.

Totalt stoppar kassan framtida utbetalningar och kräver tillbaka belopp på cirka en miljard kronor årligen. Siffran är stabil för de senaste åren. Vanligast är det med fusk med bostadsbidrag, sjuk- och aktivitetsersättning samt sjukpenning.

Samtidigt är det fler utredningar som resulterar i enskilda återkrav på riktigt höga belopp, främst inom assistansersättningen. Flera fall med organiserade ligor som lurat till sig miljonbelopp har avslöjats i en särskild satsning.

Dan Eliasson understryker dock att utgångspunkten är att människor vill göra rätt för sig.

– Vi är oerhört mycket tuffare mot dem som begår grova brott, och snällare mot dem som begår misstag för att det varit svårt att förstå reglerna.

Medvetet fusk är inte den vanligaste orsaken till återkrav. Minst lika ofta handlar det om slarv och ren försumlighet – även från Försäkringskassans sida. Av alla återkrav förra året berodde 40 procent på myndighetens egna fel.

Kontrollutredningar

När det finns misstanke om att ersättning betalats ut felaktigt inleder Försäkringskassan en kontrollutredning.
Den kan startas genom en anmälan från allmänheten, på initiativ av handläggare, underrättelse från annan myndighet eller en riktad kontroll initierad av Försäkringskassan.
Om någon beviljats ersättning den inte har rätt till stoppas eller minskas ersättningen.
Misstänkta bidragsbrott polisanmäls.
Cirka 150 personer av Försäkringskassans drygt 13 000 anställda arbetar med kontrollutredningar. (TT)