38 år som smed räcker inte för att kunna jobbet. Det anser en smedja som säger upp en anställd som skött jobbet prickfritt. Facket kräver nu 125 000 kronor i skadestånd till mannen.

Mannen började på smedjan när han slutade skolan 1975. Under tio år var han försteman. Jobbet var tungt. Enligt stämningen till Arbetsdomstolen (AD) har bolaget därför en praxis, efter 20 år får man andra arbetsuppgifter.

Det fick den nu uppsagde smeden. Från och med 2003 ägnade han sig åt blästring, härdning, montering av verktyg och han ansvarade för materialgården samt körde ut leveranser till kunder.

Det gjordes ingen utredning eller begärdes in något läkarutlåtande om hans hälsa. Han har heller inte varit sjukskriven på grund av några belastningsskador.

Förra året gick företaget sämre och behövde säga upp folk. Smeden fick beskedet att han var en av dem. Trots att det fanns flera anställda som jobbat kortare tid på företaget.

Enligt företaget, som då omorganiserade och återigen placerade honom på smedjan, var det ”fullständigt uteslutet” att han skulle klara jobbet. Inte heller nu begärde företaget in något utlåtande från läkare.

Samma dag som mannen sägs upp får han för första gången i sitt yrkesliv en varning. Enligt den ska han ta otillåtna raster och duscha på arbetstid. Han ska också ha samarbetsproblem.

Själv håller han inte med. Däremot uppger han att han haft svårt med en arbetsledare, och känt sig övervakad och anser att arbetsmiljön blivit obehaglig under dennes ledning.

IF Metall stämmer nu företaget till Arbetsdomstolen för brott mot turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Facket kräver allmänt skadestånd på 125 000 kronor till mannen. Samt 30 300 kronor i utebliven inkomst från och med juni i år fram till och med huvudförhandling i AD.