Belastningsskador är mycket vanligare bland kvinnor än bland män. Men den populära förklaringen att det beror på att kvinnor är svagare eller gnälligare stämmer inte. Kvinnor har i stället mer enformiga och tråkiga arbetsuppgifter.

Det är belastningsskadecentrum vid högskolan i Gävle som på uppdrag Arbetsmiljöverket gjort en forskningsöversikt om belastning och kön. Bakgrunden är att kvinnor är mer sjukskrivna än män, att de anmäler fler arbetsskador, och att belastning är en betydande orsak till ohälsan.

Den viktigaste förklaring till att kvinnor oftare drabbas av belastningsskador är det ojämställda arbetslivet, konstaterar forskarna.

Kvinnor jobbar inom andra yrken än män, men även när de finns inom samma yrke har kvinnor och män olika arbetsuppgifter. Medan männen ofta arbetar med maskiner och tunga lyft har kvinnor enformiga, upprepade arbetsuppgifter såsom vid montering för hand eller handpaketering inom industrin.

– Kvinnor har mer repetitiva arbetsuppgifter. Män lyfter förvisso tyngre men de har också större variation i sina arbetsuppgifter, säger Charlotte Lewis, en av de två forskarna bakom rapporten.

– Att män och kvinnor har olika arbetsuppgifter även om de arbetar i samma yrken är sannolikt en väsentlig förklaring till ojämlikheterna i hälsan, konstaterar hon.

Män och kvinnor belastas också olika även om de gör samma arbetsuppgifter. Kvinnor är i genomsnitt lite kortare och svagare än män. De flesta arbetsstationer, både inom industrin och vid kontorsjobb, är anpassade efter en genomsnittlig man. Kvinnor får därför mer krävande arbetsställningar och tvingas anstränga sina muskler lite mer för att göra samma jobb.

– Sämre arbetsställningar tillsammans med att kvinnor har några procents högre belastning kan också vara en förklaring till den ojämlika hälsan, säger Charlotte Lewis.

Forskarna har också undersökt om det finns fysiologiska förklaringar till varför kvinnor oftare drabbas av belastningsskador. Om orsaken helt enkelt är att kvinnor är svagare och mindre smärttåliga, men det finns inga tydliga resultat som visar att så skulle vara fallet.

– Det är vanlig myt. Man vill gärna hänvisa till biologiska och fysiologiska skillnader, men den förklaringen håller bara till en mycket liten del medan det faktum att vi har olika arbetsuppgifter förklarar ganska mycket, säger professor Svend Erik Mathiassen, som gjort sammanställningen tillsamman med Charlotte Lewis.

Att kvinnor och män har olika arbetsuppgifter tror han främst beror på tradition och gamla invanda könsroller.

– Det är en billig förklaring att säga att lyften är så tunga att kvinnor inte orkar vissa jobb. Om det är så får man göra något åt det, eller använda hjälpmedel. Det här är väldigt mycket en fråga om attityder i arbetslivet.

Det bästa för att minska kvinnors belastningsskador är att få ett mer jämställt arbetsliv. Men förändringar behövs också ute på de enskilda arbetsplatserna.

– Man kan börja med att se till så att det inte finns några arbetsuppgifter som skadar någon, oavsett om det är män eller kvinnor. När man fått bort de usla arbetsuppgifterna ska man fördela de arbetsuppgifter som är kvar rättvist så att alla får den variation och blandning som behövs, säger Svend Erik Mathiassen.