Ställningen var inte förankrad. Den vek sig och ställningsbyggaren föll handlöst åtta meter. Det hade inte behövt hända anser tingsrätten och dömer bolaget till böter på 300 000 kronor.

Sensommaren 2011 arbetar ställningsbyggare med att montera upp ställningar på Södra Cell i Mörrum. Bolaget som står för ställningarna heter Bis Isenta och företaget hyr i sin tur in ställningsbyggare.

En av dem går upp på en ställning som ska monteras upp. Ställningen är dock inte tillräckligt förankrad och viker sig.

Mannen faller åtta mer ner mot marken. Han bär ingen skyddsutrustning. Fallet dämpas av ett lastbilsflak. Trots det får mannen livshotande skador; blödningar i hjärna, buk, ryggmärgskanal och frakturer på revben, kota, hand och fot.

Enligt åklagare Lotten Loberg låg arbetsmiljöansvaret för fallet hos Bis Isenta.

Bolaget borde haft en tydligare ordergång, där en arbetsledare inför varje ställning gör en riskbedömning och plan. Där skulle det framgå vilken skyddsutrustning som krävts, i det här fallet sele med livlina. I planen skulle det också finnas instruktioner för hur ställningen skulle monteras för att bli stabil.

Bilfinger Industrial Services, det bolag som Bis Isenta i dag har gått upp i, har motsatt sig företagsbot och i stället hävdat att ansvaret legat hos Södra Cell. Men tingsrätten i Blekinge håller med åklagaren om att det saknats en tydlig ordergång och att den skulle finnas hos Bis Isenta, som har skyddsansvaret för de inhyrda enligt ett avtal med Södra Cell.

Enligt arbetsmiljöinspektör Bengt Gustafsson, som förhörts i fallet, hade en ställningsplan räddat mannen.

Att mannen inte bar skyddsutrustning, påpekar domstolen, är både arbetstagarens och arbetsgivarens ansvar. Men i och med att det saknades ställningsplan och riskbedömning så var det ingen som kontrollerade att byggarna gjorde det. En plan eller en bedömning av riskerna hade också understrukit vikten av detta, konstaterar man.

Bilfinger Industrial Services döms att betala företagsbot på 300 000 kronor.