LO:s representantskap har i dag beslutat att höja medlemsavgiften, kräva bättre arbetsmiljölagstiftning – men inte att utbilda förändringsledare för genusfrågor.

annelienordstrom3511– Det var ett dåligt beslut. Det går för sakta. LO borde ha skaffat förändringsledare för länge sedan. Vi har inte tillräckligt mycket av genusglasögon, säger Annelie Nordström, ordförande för Kommunal.

Kommunal tog strid på mötet – och förlorade. Tio kommunalare argumenterade för att alla LO-förbund ska skaffa sig förändringsledare nu. LO-styrelsens svar var att förslaget ska hanteras av den studieutredning som just tillsatts, och den uppfattningen fick majoritets stöd. Kommunal reserverade sig mot beslutet.

Annelie Nordström berättar att Kommunal har utbildat förändringsledare under flera år. Deras uppdrag är att driva genusfrågor och föreslå förändringar.

Representantskapet är LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna. På mötet deltog 89 av de 100 valda ombud från LO-förbunden. LO-styrelsens 18 personer deltar även i besluten.

I sitt inledningsanförande pratade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om att Moderaterna tycks att förlorat kontakten med verkligheten när de pratar om att ungdomsarbetslösheten kanske inte är så allvarlig. Han tog upp att allt fler har otrygga anställningar och om behovet av full sysselsättning. Han pekade på att den viktigaste uppgiften för facket är att försvara lönenivåerna. Till sist pratade han om avtalsrörelsen och att fackets medlemmar är stolta över förbunden håller ihop.

Representantskapet beslutade att nästa år höja avgiften till LO med 2,8 procent. Det betyder att LO-förbunden kommer betala mellan 16,28 och 18 kronor för varje medlem och månad till centralorganisationen.

Förbunden är indelade i tre avgiftsklasser. Mittengruppen är utgångspunkten för beräkningarna och i den ingår Livs, IF Metall, Transport, GS och Seko. För dem blir avgiften 17,14 kronor per medlem och månad. Den högsta avgiftsklassen betalar fem procent mer och där finns Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Pappers. Den lägsta avgiftsklassen betalar fem procent mindre än mittengruppen. Det är Fastighets, Kommunal, Hotell- och restaurangfacket, Handels och Musikerna som har den lägre avgiften

Representantskapet beslutade även om inriktningen för organisering och medlemsvärvning fram till nästa kongress. I det arbetet ingår bland annat att försöka nå alla gymnasielever med facklig information och att fråga alla nyanställda om de vill vara med i facket.

Thomas Carlén och Ulrika Vedin från LO-kansliet berättade om innehållet i den sista rapporten från projektet Arbetsmarknaden efter krisen. LO:s andra vice ordförande Ingela Edlund berättade om den studieutredning som LO-ledningen tillsatt.

På punkten övriga frågor begärde IF Metalls ordförande Anders Ferbe ordet. Han föreslog ett uttalande om skärpt arbetsmiljölagstiftning. Mötet ställde sig bakom hans förslag.