Socialdemokraterna har förbundit sig att verka för ett socialt protokoll i EU. Det protokollet skulle betyda att Lavaldomens konsekvenser kan upphävas och att kollektivavtalen kan komma att gälla för alla som arbetar i Sverige.

– Det handlar om att upphäva Lavaldomen och se till att fackliga rättigheter är överordnad den fria rörligheten, säger Marie Granlund, socialdemokrat och vice ordförande i EU-nämnden.

Hon säger att ett socialt protokoll skulle göra det möjligt att få ordning och reda – och ställa krav på att svenska lagar och regler. Det skulle göra sociala rättigheter starkare än ekonomiska rättigheter inom EU.

Sedan LO:s senaste kongress har Socialdemokraterna och LO diskuterat att få in ett socialt protokoll i EU:s stadga. En överenskommelse var klar i slutet av september och Socialdemokraternas partistyrelse har ställt sig bakom den.

– Det vi kommit överens med Socialdemokraterna om förändrar tonläget dramatiskt. Det betyder att Socialdemokraterna vid nästa ändring av EU:s fördrag ska verka för ett socialt protokoll både inför förändringen och när det nya fördraget ska ratificeras i Sverige, säger Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO och en av dem som fört diskussioner med Socialdemokraterna.

På LO:s representantskap i dag berättade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om överenskommelsen med Socialdemokraterna. Han sa att han tagit upp frågan på Europafackets möte i början av veckan. Facken i Europa försöker förmå partier att vid nästa fördragsändring arbeta för att få in ett socialt protokoll i fördraget och på så vis stärka möjligheterna att hävda fackliga rättigheter. Än så länge har de tyska och de svenska socialdemokraterna förbundit sig att arbeta för ett socialt protokoll.

LO:s Claes-Mikael Jonsson tror att det inom några år blir en ändring av EU:s fördrag, eftersom eurokrisen gör det nödvändigt att ändra stadgarna för EU. I samband med det blir det då möjligt att kräva ett socialt protokoll.

Socialdemokraternas Marie Granlund säger:

– Det här är en otroligt viktig fråga. Nu måste vi bedriva lobbyarbete för att få med oss partier i andra länder.

 

FAKTA: LAVALDOMEN

Lavaldomen avkunnades av EU-domstolen och innebär att Byggnads gjorde fel när facket tog strid för svenskt kollektivavtal för de lettiska byggarbetare som arbetade i Vaxholm. Effekten av domen är att utländska arbetare som arbetar tillfälligt i Sverige inte behöver betalas med svenska kollektivavtalslöner, och dessutom bara omfattas av vissa minimivillkor om bland annat arbetstid och arbetsmiljö.