alvsnabbenbat

Seko varslar om strejk inom skärgårdstrafiken från och med klockan 12 den 4 november för att få i gång förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal.

Strejkvarslet, som lades vid lunchtid i dag, tisdag, berör en rad fartyg i Stockholms och Göteborgs skärgård. Strejken stoppar julbordskryssningar och annan trafik som inte är helt livsviktig, till exempel Älvsnabben i Göteborg och Djurgårdsfärjorna i Stockholm, där det finns alternativa sätt att ta sig fram med kollektivtrafik. De båtar som den bofasta skärgårdsbefolkningen är beroende av kommer däremot att gå som vanligt, enligt Seko.

I det gamla kollektivavtalet regleras lönerna helt med hjälp av tariffer i det centrala avtalet. Utrymmet för individuell lönesättning är obefintligt.

I årets avtalsförhandlingar har Almega krävt en övergång till individuella löner, något som Seko sagt nej till.

– För att backa från kravet på individuella löner har Almega sedan begärt en rad försämringar i kollektivavtalets övriga villkor i utbyte, säger Mats Ekeklint, ombudsman vid Seko. Det gäller till exempel omräkningen av månadslön till timlön för korttidsanställda. Arbetsgivarna vill också förlänga den period som räknas som säsong, så att alla tillsvidareanställda skulle försvinna och ersättas av säsongsanställningar.

– Vi inser att det inte går att byta till individuell lönesättning på en gång, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör vid Almega tjänsteföretagen. Men någon gång måste vi ta de första stegen.

– Avtalet är fullt av gamla regleringar. Eftersom Seko hävdar att lönetarifferna är normerande går det inte att belöna duktiga anställda med lön utöver vad det centrala avtalet föreskriver.

Almega hävdar också att lönetarifferna är kostnadsdrivande, eftersom de anställda klättrar uppåt i lönestegen med ökande anställningstid och alltså får automatiska löneökningar oavsett prestation. Därför anser Almega att den norm som gällt i årets avtalsrörelse – löneökningar med 6,8 procent under 36 månader  – måste räknas ner för skärgårdstrafikens del. Seko avvisar det synsättet.

Almegas förhandlingsdelegation samlas under eftermiddagen i dag, tisdag, för att ta ställning till varslet och eventuella motåtgärder.