Marinens musikkår i Karlskrona kommer att läggas ner.

Kårens chef Tomas Hjortenhammar uppger för Blekinge Läns Tidning (BLT) att den fått en lista på personal som Livgardet planerar att spara bort

– På den listan finns namnen på alla 30 musiker i Marinens musikkår, säger han till tidningen.

Enligt BLT blir beskedet om nedläggning offentligt under måndagen.

Livgardet har beskrivit konsekvenserna om ett hundratal tjänster försvinner från förbandet, däribland hela musikkåren i Karlskrona. I dag lämnades förslaget till högkvarteret.

– Det är 37 tjänster inom försvarsmusiken som berörs. Vår mest prioriterade uppgift är statsceremoniell, det är anledningen till att Livgardet föreslår denna rationalisering, säger Paula Levänen, Livgardets informationschef, till TT.

Men med nedlagd musikkår i Karlskrona är det färre som kan genomföra statsceremoniella uppdrag i huvudstaden.

– Dessutom blir det en minskad konsertverksamhet, till exempel på förband och flottiljer, om tjänsterna försvinner, säger Paula Levänen.

I november väntas Försvarsmakten lämna ett utkast till Livgardets nya organisation.

Först i januari 2018 riskerar anställda på Marinens Musikkår att bli uppsagda.

– Regeringen har beordrat oss att spara en mängd lönemiljoner. Livgardet är ett stort regemente och får bära mycket av sparbetinget. Det blir märkbart inom stora områden, vi får även svårt att upprätthålla hundtjänsten, säger regementschef Håkan Hedlund.

Militärmusiken är en uppskattad och positiv verksamhet, enligt Hedlund. Men ända sedan 1990-talet har nedläggningshoten hängt över Marinens Musikkår i Karlskrona.

– Hela Försvarsmakten har förändrats sedan dess. All verksamhet är hela tiden föremål för en effektivitetsbedömning. Fram tills nu har musikkåren hävdat sig och levererat excellent musik.

I dagsläget bedöms en nedläggning av musikkåren som den lämpligaste åtgärden för att möta regeringens besparingskrav.

Är hotet mer allvarligt nu?

– Det besparingskrav som är ställt på Försvarsmakten kommer att innebära stora förändringar i basorganisationen, alltså delen utanför krigsförbanden. Syftet med regeringens beslut är att pengar tydligare ska gå till krigsförbanden.

Marinens musikkår bildades under 1680-talet och är en av tre musikkårer inom Försvarsmakten.