Personalens representanter i företagens styrelser blir allt färre. Sedan slutet av 80-talet har antalet minskat med nästan 40 procent.

bolagsstyrelser– Det är förfärligt. Det är en rättighet vi har och den ska vi utnyttja, säger Eva Karnehed, utbildningschef hos PTK som bland annat utbildar personalrepresentanter i bolagsstyrelser.

Hon säger att det handlar om den svenska modellen – som innehåller ett paket med inflytande där mbl och lagen om styrelserepresentation finns. Eva Karnehed anser att personalen kan bidra med sin kunskap för att skapa långsiktigt lönsamma företag.

– Tänk om rätten att utse våra egna till bolagsstyrelserna skulle ha kommit i dag. Vilken grej och vilken uppståndelse det skulle ha blivit.

– En del av problemet är att många inte känner till att vi kan utse folk till bolagsstyrelserna, säger hon.

Lagen om styrelserepresentation för privatanställda ger personalen på företag som har fler än 25 anställda möjligheten att utse egna representanter till bolagsstyrelsen.

PTK har undersökt hur många löntagarrepresentanter som finns i bolagsstyrelserna. 1989 var fanns 12 000 företrädare för personalen och nu finns det 7 500, varav hälften tillhör något LO-förbund. Eva Karnehed gör ett överslag och kommer fram till att det åtminstone borde finnas 20 000 representanter för de anställda i bolagsstyrelser.

PTK ser flera skäl till utvecklingen. Ett kan vara att det är tuffare på arbetsplatserna, och därmed svårare att få anställda att ställa upp. Ett annat att företagen är dotterbolag till utländska företag och har styrelsen på annat håll. Och ett tredje kan vara att en del bolagsstyrelser inte riktigt fungerar utan bara finns på pappret.

Dessutom pekar PTK på att även personalrepresentanterna i bolagsstyrelsen har ett personligt ansvar för företaget som en anledning till att en del personalplatser står tomma.

Men PTK vill ändra på situationen – och försöka se till att fler utses till bolagsstyrelserna av sina arbetskamrater.

– Vi ska dessutom vända oss till klubbarna på större företag och fråga varför ingen löntagarrepresentant utsetts, säger Eva Karnehed.

PTK tänker sig också att satsa mer på utbildning och information. Privattjänstemännen vill också bygga upp nätverk för personalrepresentanter och utveckla mentorer för att hjälpa dem som inte tidigare ägnat sig åt styrelsearbete.

 

• Läs även: Dennis Bäckman om att sitta i ABB:s styrelse som facklig

PERSONALREPRESENTATION

LAGEN GER RÄTT ATT UTSE PERSONALREPRESENTANT

I privata företag med mer än 25 anställda får personalen, enligt lag, utse två ledamöter i bolagsstyrelsen och suppleanter för dem. Om företaget har flera än 1 000 anställda har de anställda rätt att välja tre personer till bolagsstyrelsen.

Det lokala facket utser representanterna. En ledamot i en bolagsstyrelse får dock inte sitta längre än fyra år utan att väljas om.

Personalens företrädare har samma skyldigheter och rättigheter som andra ledamöter. De får dock inte delta när bolagsstyrelsen behand-lar frågor som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder.

 

 

PTK

PTK är en samverkan mellan 26 tjänstemannafack. Organisationen företräder 750 000 privattjänste-män.