Världsfacket IFS tänker föreslå att det statskontrollerade facket i Kina ska sitta kvar i FN-organet ILO:s styrelse. Det har fått svenska LO att rasa.

– De vill ge platsen till ett fack som styrs av kommunistpartiet, säger Loa Brynjulfsdottir, chef för LO:s internationella avdelning.

I dag, onsdag, har Internationella fackliga samorganisationen (IFS) styrelsemöte. Världsfacket ska bestämma hur nomineringen till ILO ska gå till. I praktiken handlar det dock om ifall det kinesiska facket Acftu ska få en fortsatt plats i FN-organets styrelse.

Det mesta tyder på att Kinafacket får behålla sin styrelseplats. Det har fått LO att ilskna till.

– Det är inget fritt fack. En stor del av Acftus roll är att förhindra strejker och många gånger utses de fackliga ledarna av arbetsgivarna, säger Loa Brynjulfsdottir.

LO har tillsammans med bland annat amerikanska, italienska och fler svenska fack lagt ett förslag om att världsfacket ska anta principer för vilka som ska få nomineras till ILO, vilket skulle blockera det kinesiska fackets styrelseplats.

Loa Brynjulfsdottir tycker att det är märkligt att världsfacket föreslår en facklig organisation som inte bedöms som demokratisk eller fri – och inte ens får vara med IFS.

Sharan Burrow är generalsekreterare i IFS, och har argument för det kinesiska facket:

– Visserligen är det inget fritt fack och det skulle aldrig få bli medlemmar hos oss, men samtidigt vill vi bygga en grund för att försvara de fackliga rättigheterna, säger hon.

Det kinesiska facket är nämligen med sina 136 miljoner medlemmar världens största. Att det inte finns några fria och demokratiska fack i landet innebär att världsfacket inte har några alternativ ifall det vill ha med en kinesisk facklig organisation i ILO.

Samtidigt finns möjligheter att skapa en fri fackföreningsrörelse i landet. Antalet vilda strejker har ökat kraftigt.

Bara kring Shenzhen, en frizon i Sydöstrakina, har det sedan flera år tillbaka utbrutit en strejk om dagen, enligt en rapport från LO. Och då räknas bara de strejker där minst 1 000 arbetare deltagir.

Trots det stödjer Sharan Burrow att det statskontrollerade organisationen ska få en plats.

– Det handlar om att välja. Antingen vill man att det kinesiska facket ska ingå i ILO:s styrelse och därmed få en möjlighet att påverka dem – eller så vill man att de ska stå utanför och mister därmed den chansen, säger hon.

– I dag anser en majoritet av våra medlemmar att det här är ett bra sätt att påverka utvecklingen i Kina, fortsätter hon.

Loa Brynjulfsdottir tycker inte att argumentet håller.

– Nej, vi anser att de fack som ska uppta en plats ILO:s styrelse ska vara fria och demokratiska. Tyvärr är vi i en minoritet.

– Dessutom anser jag att vi förlorar ett påtryckningsmedel genom att ge fortsätta ge dem en plats. De har då inga incitament att leva upp till de krav vi ställer på dem, säger Loa Brynjulfsdottir.

Sedan flera år tillbaka har världsfacket ställt sju krav som de vill att Acftu ska uppfylla. Bland annat handlar det om att facket ska pressa på för att Kina ska skriva under ILO-konvention 87 och 98, som handlar om den fria förenings- och förhandlingsrätten.

Erik Larsson

 

 

FAKTA: ILO

I FN-organet ILO:s styrelse sitter stater, arbetsgivare och fack. Världsfacket IFS utser vilka de vill ska sitta på löntagarnas styrelseplatser. Mandatperioden är på tre år och löper ut 2014.

Styrelsemötet i dag handlar om vilka principer som ska gälla för nomineringen, först nästa år fattas ett beslut om vilka personer och organisationer det blir. Det kinesiska facket Acftu har de senaste sex åren suttit i ILO:s styrelse.