Fajten om arbetskläder i hemtjänsten fortsätter. Leksands kommun har överklagat domen som skulle ha gett personalen vid Djura hemtjänst arbetskläder i vår.

För tre veckor sedan kom beskedet som fick Kommunal och skyddsombudet Madeleine Karlsson vid hemtjänsten i Djura att jubla, vilket Arbetet tidigare berättat om. Madeleine Karlssons anmälan till Arbetsmiljöverket med krav på att hon och kollegorna skulle få arbetskläder hade gett resultat.

Arbetsmiljöverket som drivit ärendet till förvaltningsrätten i Falun hade vunnit. Enligt domen ska kommunen säkerställa att de anställda iakttar god hygien i kontakten med vårdtagarna genom att se till så att de hade tillgång till rena, kortärmade arbetskläder som enbart skulle användas på jobbet.

De anställda ska ha sina arbetskläder senast den 2 april 2014 för att kommunen ska slippa betala ett vitesbelopp på 125 000 kronor.

För Kommunal var domen ett viktigt genombrott. Det var den första som gällde arbetskläder i hemtjänsten och facket driver flera liknande fall i en rad domstolar i landet.

Men än är inte fajten över. Leksands kommun har överklagat domen till kammarrätten i Sundsvall.

I sin överklagan kräver kommunen att domen undanröjs i sin helhet. Vilka grunder den har för sitt krav framgår dock inte. Kommunen har begärt att få återkomma med grunderna för sitt överklagande och för sin ansökan om prövningstillstånd i kammarrätten senast den 30 oktober.