Socialdemokraterna vill från 2014 satsa två miljarder kronor extra per år i vården.

Pengarna ska främst användas till mer personal.

– Det är välkänt att det är ett mycket högt tryck på vårdpersonalen, säger Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

Hon pekar på att övertiden ökat kraftigt i flera stora landsting och att anmälningarna till Arbetsmiljöverket ökat.

– För mig är det ett tydligt tecken på att allt inte står riktigt rätt till, säger Andersson.

De två miljarderna i partiets budgetförslag skulle kunna räcka till omkring 4 000 fler anställda, enligt henne. Hur långt miljarderna räcker beror dock på om det handlar om läkare, sjuksköterskor eller annan vårdpersonal. S vill också använda pengarna till insatser för bättre samordning och omhändertagande av svårt sjuka äldre. Tanken är att landstingen ska få söka pengar hos staten för olika insatser.

– Det är tveksamt vilka effekter de här miljarderna kan få, säger socialminister Göran Hägglund (KD).

Han tycker att S är oklara om på vilka grunder landstingen kan ta del av pengarna. Till exempel nämndes att de även kan användas för en extra ambulans.

Hägglund tycker också att S ”slår in öppna dörrar” när det gäller bättre samordning av vård för sjuka äldre och hävdar att framsteg redan sker.