Varannan svensk tycker att det är mycket viktigt att arbetsgivaren erbjuder tjänstepension när de söker jobb. Men bara sex av tio är säkra på att de har sådana avsättningar i dag. Det visar två undersökningar som presenteras i dag – på tjänstepensionens dag.

Collectum, som har hand om privatanställda tjänstemäns tjänstepensioner, har låtit Sifo fråga 1 003 svenskar om hur betydelsefull tjänstepensionen är när de söker nytt jobb.

50 procent av de tillfrågade ansåg att pensionsfrågan är mycket viktig och ytterligare 36 procent tycker att den är ganska viktigt. Bara 7 procent anser att tjänstepensionen är oviktig.

– Det är glädjande att så många tycker att tjänstepension är viktigt när de söker jobb. Det viktigaste pensionsvalet i livet gör du i praktiken när du väljer arbetsgivare, säger Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum i ett pressmeddelande.

Trots att det är en viktig fråga är många osäkra på om de har tjänstepension i dag, visar en undersökning som pensionsbolaget SPP låtit genomföra. Tusen svenskar har tillfrågats och 14 procent svarar att de inte vet om de har tjänstepension, medan 27 procent uppger att de inte har det.

Även pensionsbolaget AMF uppmärksammar tjänstepensionens dag genom att låta Novus undersöka vad som är viktigast när man sparar till pension.

Undersökningen visar att det viktigaste för spararna är att pengarna växer i värde. Det näst viktigaste är att det finns en garanti på sparandet.

– Det är inte så överraskande att många prioriterar värdeökning och trygghet. Det är ju själva poängen med ett sparande och försäkring. Trots att många vill ha trygghet erbjuds allt färre pensionsförsäkringar med garanti, så kallade traditionella försäkringar, på marknaden, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF, i ett pressmeddelande.

Alla som är anställda av arbetsgivare som har kollektivavtal får automatiskt tjänstepension. Pensionen är ett tillägg och komplement till den allmänna pensionen. Den som inte omfattas av kollektivavtal måste själv förhandla med sin arbetsgivare för att få tjänstepension.