Regeringen har sänkt förväntningarna på hur många unga som snabbt kan få jobb varvade med utbildning, så kallade ya-jobb, från 5 000 till 2 000 nästa år.

– Jag hoppas ändå att fler ska komma till. Trepartssamtalen är ju inte över och jag kommer att följa detta och se till att vi får många unga i de här jobben, säger arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M).

Svantesson, ny i jobbet sedan drygt en vecka, syftar på de samtal regeringen har med fack och arbetsgivare där riktlinjerna för ya-jobben dragits upp. Jobben riktar in sig på unga med avslutat gymnasium som den vägen ska få både praktik, lön och utbildning och en väg in på arbetsmarknaden. Staten skjuter till en lönesubvention och ett handledarstöd på 6 700 kronor per månad.

När statsminister Fredrik Reinfeldt i somras preciserade planerna för ya-jobben, kort för yrkesintroduktionsanställningar, var ambitionerna att få till 5 000 platser under 2014 och 30 000 på lång sikt. Det har också varit den kanske viktigaste och mest marknadsförda delen vad gäller unga i regeringens budget.

Regeringen fortsätter prata om stora möjligheter på lång sikt, men har snabbt sänkt förväntningarna på kort sikt. I budgeten finns anslag för 2 000 ya-jobb 2014, enligt uppgift från arbetsmarknadsdepartementet. För 2015 finns anslag för 4 000.

– Intresset är stort och parterna vill verkligen detta och jag ser positivt på utvecklingen. Men att sia om i vilken takt det växer fram är svårare, den bollen ligger hos parterna, säger Svantesson.

I sin första riksdagsdebatt sedan tillträdet sade hon, med arbetsmarknadsutskottets vice ordförande Ylva Johansson (S) som motpart, att hon ska arbeta för att jobben ska bli fler och att de ska komma fler till del. Hon hävdade att Socialdemokraterna svartmålar arbetsmarknadsläget i Sverige och glömmer ökad sysselsättning och ökade reallöner.