Anställda vid oljeraffinaderierna i Göteborg och Bohuslän har haft en ökad risk att drabbas av cancerformerna leukemi och lungsäckscancer, enligt en studie som gjorts vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

I studien har ingått 2 678 personer som varit anställda under minst ett år vid tre undersökta stora raffinaderier i Göteborg och Lysekil under perioden 1961 till 2008. För leukemi konstaterades tio fall mot förväntade fyra och för cancer i lungsäck och bukhinna fyra fall mot förväntat ett i hela gruppen.

Bakom ökningen av leukemi står sannolikt bensen medan den ökade förekomsten av lungsäckscancer förmodas orsakats av asbest som var vanligt vid raffinaderier innan det förbjöds i början av 1980-talet.