– Jag är otroligt stolt och glad över uppslutningen från medlemmarna kring strejkvarslet. Det avgjorde, säger Thomas Gorin Weijmer, Sekos klubbordförande vid Bring CityMail.

Det centrala avtal för postbranschen som blev klart under eftermiddagen i dag, tisdag, innebär att lönerna höjs med 1 700 kronor under perioden 1 juni 2013–31 juli 2016, dock minst 6,8 procent. Av de 1 700 kronorna ska 550 betalas ut det första året, 500 kronor år två, och ytterligare 600 kronor det tredje året.

Samtidigt ska avtalens lägsta löner (som regleras i lokala avtal vid varje företag) höjas med samma antal kronor, alltså 550 de två första åren och 600 det tredje året. Det får stor betydelse på Bring CityMail, där ingångslönen före det nya avtalet låg på 16 500 kronor i månaden, och nu ökar till 17 050.

– Samtliga nyanställda går in på ingångslönen, eller en deltidslön eller timlön baserad på ingångslönen, säger Thomas Gorin Weijmer. Att den höjs med de här krontalen påverkar vårt löneläge väldigt mycket.

Personalomsättningen vid Bring CityMail är hög. 20 procent av de fast anställda byts ut varje år. (Omsättningen har tidigare varit ännu högre, hela 40 procent.) Därför finns alltid en stor grupp nyanställda som har avtalets lägsta lön.

– Dessutom utförs 30 procent av allt arbete av vikarier eller behovsanställd personal som kallas in för dagen, tillägger Thomas Gorin Weijmer. Den gruppen ligger mangrant på lägstalönen.

Vid Bring CityMail har ett nytt lokalt avtal förhandlats fram parallellt med det centrala avtalet. I detta finns sedan tidigare en lönetrappa där nyanställda klättrar uppåt de tre första åren, för att sedan gå över till en individuellt satt lön.

Det lokala avtalet innehåller också en skrivning om att den löneökning som sker när anställda ”växer ur” trappans tre lönesteg inte ska tas från det centrala avtalets löneutrymme, utan bekostas med pengar som företaget skjuter till därutöver – ett sätt att förhindra att den höga personalomsättningen håller nere lönerna. I den lokala uppgörelse som nu har blivit klar är detta extra tillskott 410 kronor i månaden.

– Det är tekniskt lite komplicerat, men resultatet blir att lönerna för produktionspersonal, alltså brevbärare och terminalarbetare, höjs med sammanlagt 2 110 kronor under avtalsperioden, säger Thomas Gorin Weijmer.

Räknat i procent kommer lönerna vid Bring CityMail att öka betydligt mer än de 6,8 procent som fungerat som ”märke” för de treåriga avtal som har slutits på arbetsmarknaden i år. ”Vi krossade märket fullständigt!” utropar klubbordföranden vid Bring CityMail på klubbens hemsida.

Vid Posten, det dominerande företaget i branschen, är löneläget något högre än vid Bring CityMail, med en lägstalön på 19 700 kronor före dagens uppgörelse och snittlöner mellan 22 000 och 23 000 kronor i månaden för produktionspersonal. Men vid Posten finns inte längre någon lönetrappa i det lokala avtalet. Där väntar nu lokala förhandlingar om hur löneutrymmet på 1 700 kronor ska fördelas.

– Jag tycker att den centrala uppgörelsen ser hyfsad ut, säger Jan Gebring, Sekoordförande vid Årstaterminalen i Stockholm. Med krontal i det centrala avtalet har vi fått igenom en viktig princip.

– Men för oss inom Posten återstår mycket arbete, och det gäller inte bara lönerna. Flera avtal är uppsagda, framför allt vårt villkorsavtal och omställningsavtal, och hur det går i förhandlingarna om dem vet vi inte.

Läs också: Poststrejken avblåst