Foto: NSZZ Solidaritet

Foto: NSZZ Solidaritet

100 000 demonstranter i Warszawa protesterade mot den nya arbetstidslagen.

 

Kring 100 000 demonstrerade i Polens huvudstad Warszawa mot en ny lag som ger arbetsgivare en stor frihet att förlägga arbetstiden som de vill.

Det var ett öronbedövande larm från tutor då Pitr Duda, facket Solidaritets ledare, klev upp på en tillfällig scen i Warszawa. I lördags var den största protesten i en fyra dagar lång protestkampanj som polska facken arrangerade förra veckan.

– Det här är bara början, sa Pitr Duda och syftade på att protesterna kommer att fortsätta.

För det polska facket har reagerat starkt på en rad förändringar som skett på landets arbetsmarknad under en kort tid.

Den polska ekonomin har växt kraftigt men det senaste året har tillväxten bromsat in och arbetslösheten stigit. Den liberala regeringen har lagt förslag som de hoppas ska kunna sparka i gång ekonomin igen. Regeringens har höjt pensionsåldern till 67 år från tidigare 65 år för män och 60 för kvinnor. Dessutom klubbades förändringar i arbetsrätten igenom i juli. Den nya lagen ska underlätta skapandet av tillfälliga jobb samt ger arbetsgivarna stor flexibilitet i förläggningen av arbetstiden.

Sättet att räkna arbetstid har ändrats, och nu kan vissa arbetsgivare beordra anställda att jobba upp till tolv timmar om dagen, sex dagar i veckan, under en sammanhängande period på 28 veckor. Under vissa delar av året kan anställda tvingas jobba väldigt mycket, medan det blir lugnare under andra perioder.

– Som anställd vet man alltså inte hur mycket man kommer att jobba och vilken lön man kommer att få den närmaste tiden, säger Magdalena Buchowska på centralorganisationen NSZZ Solidaritet.
Magdalena Buchowska säger att det skapar problem för löntagarna att planera till exempel barnpassning.

Tillsammans med två andra fack – OPZZ och FZZ – har de bildat ett nätverk för att förmå regeringen att riva upp förändringarna i arbetsmarknadslagstiftningen.

Magdalena Buchowska säger också att facken är besvikna på att de inte fått vara med och påverka lagen tillräckligt mycket i de trepartssamtal om lagen som hölls i våras. Trots att det var facken som själva lämnade trepartssamtalen så är de missnöjda med att de inte fått gehör för sina åsikter innan lagen lades fram inför parlamentet. Enligt facken, som tagit upp frågan på Europanivå, så negligerades de fackliga förslagen om hur lagen skulle förändras av regeringen.

Arbetsgivarnas organisationer BCC och Lewiatan är däremot mer positiva till den nya lagen.

– En flexiblare arbetstid gör att våra företag blir mer konkurrenskraftiga, hävdar Lewiatan i en text på sin hemsida om vilka effekter arbetsgivarna tror att förändringarna får.

Facken i Polen

Det bor drygt 38 miljoner människor i Polen. De tre fackliga centralorganisationerna heter NSZZ Solidaritet, OPZZ, och FZZ. Mellan 12 och 14 procent av de anställda är med i facket. Endast ett fåtal av de anställda jobbar under kollektivavtal, vilket innebär att lagar och andra politiska beslut till stor del påverkar relationerna på arbetsmarknaden.

Källa: ETUI