Var fjärde man jobbar vidare efter 65. Fast det allt längre arbetslivet ökar mest bland kvinnor.

– Men hade jag haft ett pestjobb hade jag inte stått här i dag, säger 70-åriga läraren Jane Borg Nilson.

Debatten om nödvändigheten av ett längre yrkesliv för att säkra pensionerna verkar ha gett effekt. På bara några år har andelen äldre, över 65, som jobbar vidare ökat markant. Och den trenden kommer att fortsätta, enligt statliga Konjunkturinstitutet.

– Det går inte att leva på pensionen, säger Jane Borg Nilson, klasslärare för en 4:a på Gärdeskolan i Stockholm.

Men det är långt ifrån bara pengarna som styr hennes val.

– Jag har varit lärare i över 40 år, jag älskar mitt jobb.

Så när skolan ringde var det inte svårt att besluta sig för att jobba vidare.

Pensionsreformer, lägre skatt på arbetsinkomster och förändrade regler i sjukförsäkringen bidrar till svenskarnas allt längre arbetsliv. Men det är långt ifrån bara regeringens ändrade skatteregler som ligger bakom, enligt Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson.

Betydligt äldre reformer som exempelvis utbyggd förskola, vilket fick fler kvinnor ut på arbetsmarknaden, slår nu igenom när de äldre successivt lämnar arbetsmarknaden. Att fler jobbar generellt ger avtryck på hur många som även fortsätter att arbeta efter 65, något som inte bara stärker den egna ekonomin, utan även statsfinanserna.

Bland västvärldens länder är det bara Island som har ett högre arbetskraftsdeltagande i åldrarna 55—64 år än Sverige. Det är förmodligen nödvändigt för att det ska vara meningsfullt att höja pensionsåldern ytterligare som politikerna nu överväger.

Jane Borg Nilson står bakom den idén.

– Jag tycker det är lite rätt.

Att jobba med yngre barn och vara 70 år gammal får sina reaktioner. När barnen får reda på hur gammal hon är blir den snabba repliken ofta:

– Du är äldre än min farmor.

Fast fortsätta ytterligare ett år, nja, det får hon fundera vidare på.