Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia sågar regeringens och Miljöpartiets förslag till ändringar i lagen om arbetskraftsinvandring. LO-utredaren Thord Ingesson är inte heller imponerad.

– Migrationsverket ska leta efter lurade arbetstagare, men arbetstagarna vet redan att de är lurade. De vet att de har usla villkor. Och de vet att de åker ut ur Sverige om de berättar för Migrationsverket, säger han.

Enligt lagen får utländska arbetstagare jobba två år i Sverige. Tiden kan förlängas. Den som blir av med jobbet har tre månader på sig att söka ett nytt jobb innan han eller hon åker ut ur landet. Enligt förslaget ska den tiden förlängas till fyra månader.

– Det förändrar ingenting. De som jobbar i LO-yrken finns i branscher med hög arbetslöshet. Deras utsikter är små att fixa ett nytt jobb med kollektivavtalsliknande villkor, konstaterar Thord Ingesson.

Hotell- och restaurangfacket vill att den som blir av med jobbet ska få stanna kontraktstiden ut. Detta för att utnyttjade människor ska våga vända sig till facket för att få hjälp och få större chans att hitta nytt jobb.

– Att tiden förlängs från tre till fyra månader förändrar ingenting, säger Ella Niia.

Så sent som i juli skrev hon en debattartikel tillsammans med TCO:s ordförande Eva Nordmark och Unionens ordförande Cecilia Fahlberg. Ett av deras krav är att anställningserbjudandet ska göras bindande. Arbetsgivaren ska inte kunna sänka den lön som anges. Både LO och TCO står bakom kravet.

Migrationsminister Tobias Billström säger nej.

– Det skulle bryta mot den svenska modellen. Arbetstagaren och arbetsgivaren förfogar över anställningsavtalet. Det ska gå att förhandla om avtalet när som helst, hävdar han.

Thord Ingesson:

– Det är uppenbart att det är arbetsgivarens tolkning av den svenska modellen som vårt förslag strider mot.

–  I Sverige brukar lagstiftaren utgå från den svagastes perspektiv, säger han och räknar upp mbl, las, hyreslagen och konsumentköpslagen som exempel.

– Här utgår man från arbetsgivarens perspektiv.

Ella Niia tycker att talet om den svenska modellen låter som en bortförklaring.

– Jag förstår inte resonemanget. Det kan inte föreligga några hinder att förhandla om anställningsavtalet.

Alliansregeringen och Miljöpartiet står bakom lagen om arbetskraftsinvandring som trädde i kraft den 15 december 2008. Då togs Arbetsförmedlingens prövning bort. Arbetsgivaren avgör själv om det behövs arbetskraft från länder utanför EU.

Arbetstillståndet kan förlängas till högst fyra år och ska sedan bli ett permanent uppehållstillstånd.

Den som blir av med jobbet åker ut ur Sverige efter tre månader. Facket konstaterar att det lägger makten hos arbetsgivaren.

Nu vill Miljöpartiet och regeringen bland annat ha fler kontroller i efterhand. Arbetsgivaren ska bli skyldig att lämna uppgifter till Migrationsverket om anställningsvilllkor.