Seko varslar om strejk inom posten och markservicen på flygplatserna. Facket kräver större löneökningar för de lägst avlönade – stick i stäv med Almegas uppfattning om hur löner ska sättas.

Striden är i grunden ideologisk. Seko vill att löneökningarna ska uttryckas i kronor och ören, ett sätt att ge relativt sett mer till dem som har låga löner. Kravet är det samma som övriga LO-förbund slagits för i årets avtalsrörelse: löneökningar på 1 740 kronor under tre år.

Almega erbjuder å sin sida ett avtal där utrymmet för löneökningar anges i procent – närmare bestämt 6,8 procent under tre år. Så stora procentuella höjningar har varit normen i de avtal som slutits hittills i år, säger Almega, som hävdar att det krontalspåslag Seko begär motsvarar löneökningar på ”en bra bit över sju procent över 36 månader” för en anställd i postbranschen.

– På det här avtalsområdet finns ett antal lågavlönade grupper, som brevbärare, terminalarbetare, chaufförer och lastare, säger Sekoordföranden Janne Rudén. För dem ger löneökningar i kronor ett bättre utfall än procentuella påslag.

– Men Almega säger att de av principskäl inte ens vill diskutera krontal. Det håller inte, säger Janne Rudén.

– Talar vi och motparten om kronor, så finns det något att kompromissa om. Men vi har aldrig ens kommit till en diskussion om krontal, eftersom vi fastnat i en diskussion om principen, säger Seko:s avtalssekreterare Valle Karlsson.

Lars Friberg, avtalsansvarig vid Almega, hävdar att Sekos krav skulle innebära extra kostnader jämfört med de 6,8 procent som bildat norm i årets avtalsrörelse.

– Det är pengar som helt enkelt inte finns i redan hårt konkurrensutsatta branscher.

I det slutbud från Almega som Seko förkastade i dag, fredag, saknar facket inte bara löneökningar i kronor, utan också en förlängning av den period då arbetsgivaren skjuter till föräldrapenning från fem till sex månader. Seko är också missnöjt med hur visstidsanställningar används i branschen.

Seko varslar om strejk från och med klockan tolv den 18 september. 2 200 medlemmar tas ut i konflikt vid postterminaler från Kiruna i norr till Malmö i söder, med Årstaterminalen i Stockholm som största arbetsplats.

– Strejken kommer givetvis att få stora effekter, säger Alf Mellström, ordförande för Seko vid Posten. Men även blockaden mot övertids- och mertidsarbete och nyanställningar är viktig. Nyanställningsblockaden gör det omöjligt att ringa in personal dag för dag, vilket blivit vanligt i både Posten och Bring Citymail.

Förhandlingarna kommer nu att fortsätta under ledning av medlare som Medlingsinstitutet utser.