– Där vi har ett avgörande inflytande ska vi se till att det blir rätt till heltid, säger Wanja Lundby-Wedin, här utanför Adolf Fredriks kyrka i Stockholm. 

Foto: Vilhelm Stokstad

– Där vi har ett avgörande inflytande ska vi se till att det blir rätt till heltid, säger Wanja Lundby-Wedin, här utanför Adolf Fredriks kyrka i Stockholm.

 

Wanja Lundby-Wedin är mitt uppe i valrörelsen. Hon är Socialdemokraternas toppnamn i Stockholms stift i valet till kyrkomötet, ”kyrkans riksdag”, den 15 september.

Nu valtalar hon både i stiftet och i landet i övrigt.

– Vi vill slå vakt om en öppen folkkyrka där alla har lika värde och lika rätt, säger hon och konstaterar att många nej-sägare till både kvinnliga präster och köns­neutrala äktenskap ställer upp i valet.

LO och kyrkan har ett barn ihop – rättvisemärkt. De är huvudägare i Fairtrade Sverige, den svenska delen av globala Fairtrade international.
Kyrkan är en stor arbetsgivare, inte minst för LO-folk. Det kan vara ett skäl för LO-medlemmar att rösta.

– Vi går till val på ett gemensamt handlingsprogram tillsammans med Kommunal. Vi ska arbeta för rätt till heltid, färre visstidsanställningar, inflytande över arbetstiderna och kompetensutveckling för kyrkans anställda, berättar Wanja Lundby-Wedin.

Kyrkan driver det mesta i egen regi, byggnadsunderhållet undantaget. Gävle och Stockholm är ett par undantag. Där sköts kyrkogårdarna delvis på entreprenad av privata företag.

– Men det är väldigt ovanligt, säger Jan Olov Andersson, vd på Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Kyrkan kan inte lyfta av momsen på 25 procent. Många församlingar tycker inte att det är mödan värt att ta in anbud.

– Men på senare tid har intresset för entreprenader ökat inom kyrkan, berättar Jan Olov Andersson.

Lena Rosendahl är medlem i Kommunal och anställd i Kungsängen Västra Ryds församling i Uppsala stift sedan snart 20 år. Hon är både lokalvårdare och husmor. På det viset har hon fått ihop en heltid.

– Jag har haft tur, säger hon.

Hon ser löner och trygga anställningar som de viktigaste fackliga frågorna.

– Någon gång har vi fått någon hundring extra, men det svårt att få mer än vad det centrala avtalet ger. Kyrkan säger att det inte finns några pengar.

Så här i valtider möter hon församlingsbor som undrar vad de ska rösta på. Två lokala partier sitter i kyrkofullmäktige. Namnen ger inte väljarna särskilt mycket vägledning – Folkkyrkan och Hembygdens kyrka. I båda grupperingar sitter både borgerliga och socialdemokrater.

– Som anställd får jag inte tala om för folk vad de ska rösta på. Jag uppmanar dem att läsa broschyren som de har fått i brevlådan. Och att gå och rösta, säger Lena Rosendahl.

Svenska kyrkan har drygt 6,5 miljoner medlemmar. 5,5 miljoner, alla över 16 år, har rösträtt. Tolv procent röstade i det senaste valet 2009.

– Det är dåligt om man jämför med allmänna val, men inte om man jämför med andra föreningar. Vi försöker mobilisera för att få upp valdeltagandet och hålla tillbaka Sverigedemokraterna. Kyrkan har en viktig samhällsfunktion, säger Wanja Lundby-Wedin och pekar på engagemanget för flyktingar och det sociala arbetet, som blir viktigare när välfärden urholkas.

Hon är troende och ”lite aktiv” i kyrkan, men har aldrig haft några uppdrag.

– Jag fick frågan om jag ville kandidera innan jag hade slutat som LO:s ordförande. Det kan vara roligt och med min erfarenhet tror jag att jag har en del att ge, säger hon.