– Vi måste ge en eloge till våra fack som har varit återhållsamma i avtalen.

Nordeas chefekonom Annika Winsth tackar facken för det förhållandevis ljusa läget för svensk ekonomi.

Botten är nådd. Exporten vänder nu upp och hushållen konsumerar. I en prognos målar Nordeas ekonomer upp en förhållandevis ljus bild av den svenska ekonomin.

Sysselsättningen väntas öka kraftigt, men en växande befolkning gör att arbetslösheten ändå bara faller långsamt, från 8,0 procent i år till 7,8 procent nästa år, enligt prognosen. Nordeaekonomerna spår samtidigt att svensk BNP ökar med 1,3 procent i år och 2,5 procent nästa år.

– Det som överraskar ordentligt är arbetsmarknaden. Vi ser en stark sysselsättningsökning, sysselsättningen ökar lika snabbt som BNP vilket är mycket ovanligt, säger Nordeas analyschef Torbjörn Isaksson.

Nordeas ekonomer tror att en förklaring kan vara att löneökningarna har dämpats.

Nordea räknar med att 40 000 nya jobb tillkommer om året de närmaste åren.

LO:s chefekonom Ola Pettersson tror också att löneökningstakten kan ha mildrat arbetslösheten. Men han tycker samtidigt att Riksbanken borde ta större hänsyn till den faktorn.

– Vi har en välfungerande lönebildning i Sverige. Tyvärr belönas vi inte för detta av Riksbanken genom lägre ränta, säger Pettersson