LO vill höja nivåerna i a-kassan rejält.
– A-kassan har inte höjts sedan 2002. Att komma ikapp kommer att kosta mycket pengar, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

LO vill höja arbetslöshetsförsäkringen i tre steg med målet att de allra flesta löntagare ska ha 90 procent av sin lön när de är utan jobb.

Det kommer att kosta åtskilliga miljarder.

Att i ett första steg höja så att dagpenningen blir 900 kronor, i dag som högst 680 kronor, skulle enligt honom kosta runt fem miljarder kronor. Som det är i dag är a-kasseersättningen, där endast cirka en av tio får ut 80 procent av lönen vid arbetslöshet, närmast att jämföras med ett socialbidrag, enligt Thorwaldsson.

Men att höja a-kassan så att så småningom även de som tjänar 38 000 kronor i månaden ska få 80 procent av lönen, kommer att kosta många miljarder mer.

– Vi anser att vi behöver ta in högre skatter i Sverige, säger LO-basen.

Men han vill inte ge sig in i den något infekterade S-debatten om huruvida ett förmodat femte jobbskatteavdrag från alliansregeringen ska rivas upp vid en eventuell valseger.

– Vi behöver inte ha synpunkter på det.

Det får Socialdemokraterna själva fundera på, tillägger han.

– Men att höja inkomstskatterna kommer att verka åtstramande och det är inte det Sveriges ekonomi behöver nu.