Stefan Löfvens krav att premiepensionen ska avskaffas är en nyhet för de borgerliga politikerna i pensionsgruppen. ”Socialdemokraterna har aldrig andats ett ord om detta”, säger Solveig Zander (C).

Socialdemokraterna har länge varit kritiska till premiepensionssystemet. Med 800 fonder att välja mellan är det nästan omöjligt för spararna att göra ett rationellt val, och dessutom kostar valfriheten mycket i form av olika avgifter.

Enstaka S-röster, som Leif Pagrotsky i en tidningsintervju i våras, har sagt att premiepensionen borde tas bort helt. I somras intog LO:s vice ordförande Tobias Baudin samma ståndpunkt.

Men de S-politiker som ansvarar för pensionsfrågorna har inte gått så långt. De har nöjt sig med att förorda att antalet fonder begränsas kraftigt, och att den del av pensionsavgiften som går till premiepensionen bör minskas från nuvarande 2,5 procent till exempelvis 2,0 procent.

Så sent som i söndagens nummer av Göteborgs-Posten drev socialdemokraten Tomas Eneroth, vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och ledamot i pensionsgruppen, den ståndpunkten. I artikeln säger han uttryckligen:

– Vi kräver inte att premiefondsystemet ska avskaffas.

Därför kom det som en överraskning för många att Stefan Löfven i sitt sommartal i går, söndag, sa att han håller med de pensionärsorganisationer som anser att premiepensionssystemet bör läggas ner. ”De har rätt. Vi socialdemokrater står upp för pensionsöverenskommelsen. Men inom överenskommelsen kommer vi att arbeta för att PPM läggs ned”, sa Stefan Löfven.

– Jag blev förvånad. Socialdemokraterna har aldrig andats ett ord om att avskaffa systemet, och jag tror inte att Stefan Löfven har gehör hos Tomas Eneroth, säger Solveig Zander, Centerpartiets representant i pensionsgruppen, där de partier som står bakom 1990-talets pensionsuppgörelse samarbetar för att förvalta reformen.

– Ett avskaffande har inte nämnts i pensionsgruppen, säger även Ulf Nilsson (FP).

Men enligt Tomas Eneroth är ståndpunkten att premiepensionssystemet ska avvecklas inte ny.

– Inte alls. Det Stefan Löfven säger i sitt tal är en precisering inför de förhandlingar om pensionssystemet som nu ska föras i pensionsgruppen.

Men du sa i Göteborgs-Posten igår att ni inte kräver att premiepensionen ska avskaffas?

– Vi vill att nya pensionsavgifter inte längre ska sättas in i premiepensionen, utan gå helt till inkomstpensionen. På så sätt används de för att trygga pensionerna. Det gamla sparande som redan finns i premiepensionssystemet ska däremot vara kvar där. På så sätt kommer systemet att finns kvar, det var det jag menade i intervjun med Göteborgs-Posten, som gjordes för två veckor sedan.

En kompromiss om pensionerna kan underlättas av att flera delar av pensionssystemet nu är uppe till diskussion. Förutom premiepensionerna har också pensionsåldern och AP-fonderna just utretts.

En tänkbar kompromiss som bland andra Sacos ordförande Göran Arrius förordat är att S accepterar en succesivt höjd pensionsålder mot att premiepensionen slopas och förs in i inkomstpensionen.