Bertil Ericson

Bertil Ericson

Kommunen krävde att miljöinspektören skulle genomgå psykiatrisk undersökning och sparkade honom när den visade att han var frisk. Nu har han fått jobbet tillbaka. 

 

Nyköpings kommun backar. Miljöinspektören som fick sparken sedan han vägrat genomgå psykundersökning får tillbaka jobbet – och skadestånd för kränkningen.

– Det är ingen stor summa det handlar om, men det viktiga för mig var att få tillbaka mitt jobb, säger han.

Han är nöjd med uppgörelsen trots att han blivit omplacerad till en annan del av kommunen.

– Omplaceringen har jag inget emot, men jag har fortfarande inte fått veta vad det är för fel på mig.

Arbetsgivaren tyckte att han var sjuk och måste genomgå psykundersökning, annars skulle han få sparken. Han besökte två ­specialister i psykiatri, som friskförklarade honom, men fick sparken ändå. Undersökningarna hade inte skett ”i samverkan med arbetsgivaren”, tyckte kommunen.

Historien om den sjukförklarade miljöinspektören saknar motsvarighet på den svenska arbetsmarknaden sedan 1950-talet. Frågan har bara prövats en gång i svensk domstol i modern tid. Fallet gällde en busschaufför som tvingades genomgå psykiatrisk undersökning vid fyra tillfällen. Arbetsgivaren tyckte att hans mentala hälsa var lika viktig för arbetet som hans hörsel och syn. Men det argumentet gick inte hem hos Arbetsdomstolen (AD), som slog fast att undersökningarna var ”påtvingade kroppsliga ingrepp” i strid med grundlagen.

Till skillnad från miljöinspektören i Nyköping blev bussföraren aldrig avstängd eller uppsagd från sitt jobb.

Arbetet träffade inspektören när han genom sitt fack, Vision, stämde kommunen i AD förra sommaren.  Han tyckte inte att han var knäppare än någon annan på arbetsplatsen och var övertygad om att det var hans civilkurage och rättframhet som låg honom i faten.

Han berättade också att det varit mycket skitsnack och många outtalade konflikter på jobbet genom åren. En av hans kollegor hade blivit så illa behandlad att han hade sagt upp sig själv. När kommunen anlitade en konsult för att komma till rätta med den dåliga stämningen på miljökontoret berättade han om fallet som han tyckte var ren mobbning.

Kort därefter fick han en skriftlig order undertecknad av dåvarande miljöchefen: ”Du ska omedelbart ta kontakt med landstingets psykiatri för utredning, diagnostisering och behandling.”

Om han inte lydde ordern skulle han avstängas från sin tjänst utan lön, skrev chefen. Till en början tänkte han vägra, men insåg senare att det skulle kosta honom jobbet.  Så han gjorde som han blivit tillsagd.

Han besökte två specialister i psykiatri som slog fast att det inte fanns någon anledning till diagnostisering. Han var fullt frisk med andra ord.

– Intygen säger bara att han inte avvek från det normala till den grad att han skulle tvångsintas, sade miljöchefen till Arbetet. Det hade varit skillnad om läkarna i samverkan med oss hade fått en alternativ bild.

Kommunen försökte köpa ut miljöinspektören både före och efter att han gått till domstol, men han tackade nej. Han ville ha tillbaka sitt jobb i stället, och 200 000 kronor i skadestånd för kränkningen.

Hans juridiska ombud Åsa Tillberg var övertygad om att han skulle vinna målet. Hans chanser att få tillbaka jobbet var dock minimala. Hon trodde att kommunen skulle köpa ut honom i stället, genom att medge talan, det vill säga erkänna sig besegrad utan strid i rättssalen. Men det blev alltså en förlikning i stället.

Åsa Tillberg kan i dag inte komma på någon orsak till varför arbetsgivaren plötsligt svängde, mer än att det rörde sig om en ytterst ovanlig beskyllning utan några konkreta anklagelser.

– Vi fick inte ens ett svaromål till AD. Det enda kommunen var intresserad av var att få fram en snabb förlikning.

Fakta

Få får tillbaka jobbet
Det vanliga är att kommuner trotsar domar som ogiltigförklarar en uppsägning eller ett avskedande. Mellan 2006 och 2011 fick bara en av 20 anställda som vunnit i Arbetsdomstolen tillbaka sitt jobb, visar en granskning som Arbetet gjort.

I stället brukar kommunerna köpa ut anställda som de uppfattar som besvärliga. Enligt las får en arbetsgivare vägra att rätta sig efter en fällande dom. Lagen har fastställt en prislista, som varierar mellan 6 och 32 månadslöner, beroende på anställningstid.