Människor med osäkra anställningar löper alltså högre risk för hjärtsjukdom. Och det är betydligt fler arbetare och lägre tjänstemän som upplever sin anställning som otrygg.

− Resultaten visar att anställda som upplevde sin anställning som otrygg hade högre risk att insjukna i hjärtsjukdom än de som upplevde sin anställning som trygg, berättar forskningsledaren Marianna Virtanen, som är professor vid det finska forskningscentret Arbetshälsoinstitutet i ett pressmeddelande.

De som upplever att deras anställning är otrygg löper 19 procent högre risk att bli sjuka i hjärtsjukdom, jämfört med arbetstagare som upplever att de är trygga i sin anställning.

Analysen, som är ett samarbete mellan Arbetshälsoinstitutet och University College London och som publicerats i British Medical Journal, baseras på 17 olika studier från sju olika länder (Belgien, Danmark, Finland, Storbritannien Sverige, Tyskland och USA). Totalt har forskarna följt 170 000 arbetstagare under tio års tid.

Av dem som upplever sin anställning som otrygg är 22,6 arbetare och 66,9 procent lägre tjänstemän.

Enligt analysen är de som upplever sin anställning som trygg också mer fysiskt aktiva på fritiden.

− Hälsosamma levnadsvanor och en minskning av riskfaktorerna har stor betydelse för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar. I situationer där man upplever sin anställning som otrygg är det speciellt viktigt att ta väl vara på sin hälsa, kommenterar professor Mika Kivimäki vid University College London.

Under de knappa tio åren upptäckte forskarna 1 892 nya fall av hjärtsjukdom.