Var tredje barnmorska är mer eller mindre slutkörd. Stress och underbemanning är de främsta orsakerna. Särskilt bland dem som jobbar på förlossningsavdelningar på landets sjukhus.

Och det är barnmorskor som inte hunnit fylla 40 år, och som jobbat mindre är tio år som är hårdast drabbade. Det visare en enkätundersökning som Mittuniversitet genomfört tillsammans med Svenska barnmorskeförbundet, och som gått ut till tusen slumpvis utvalda barnmorskor landet över.

– Utbildningen står en för vård som utgår från individens behov medan verkligheten i förlossningsvården är betydligt mer tekniskt, och drivs av andra faktorer, till exempel ekonomiska.

Det säger Ingegerd Hildingsson, professor i omvårdnad vid Mittuniversitetet, som svar på varför just relativt unga och nyutexaminerade drabbas. Och det är främst barnmorskor på sjukhusens förlossningsavdelningar som känner sig utbrända. Även skiftarbete sliter.

En tredjedel av de tillfrågade har också funderat på att lämna yrket. Stress, underbemanning och resursbrist är de främsta orsakerna. Men även konflikter med chefer och kolleger är en vanlig anledning.

Enligt studien stöder forskningen att en närvarande barnmorska hos en kvinna som föder barn minskar riskerna för komplikationer som blödningar, bristningar, utdraget förlopp, sugklocka och akuta kejsarsnitt.